Liepājā Guntim Ivanovskim pasniedz apbalvojumu "Cilvēks cilvēkam"

Trešdien, 25. novembrī, Liepājā, Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā, bija ieradies Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, lai pie centra pasniegtu brīvprātīgajam Guntim Ivanovskim Tieslietu ministrijas apbalvojumu "Cilvēks cilvēkam" par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu ar ieslodzījumā un probācijas uzraudzībā esošiem klientiem.
 
Tā kā Guntis Ivanovskis ilgus gadus aktīvi darbojas arī kā brīvprātīgais Atkarību profilakses centrā, Liepājas Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska pasniedza Guntim Ivanovskim arī Sociālā dienesta Pateicības rakstu par aktīvu darbu sabiedrības izglītošanā atkarību profilakses jautājumos un atbalsta grupu vadīšanu atkarīgajām personām,  mazinot atkarību radīto seku izplatību Liepājā, informē Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests.

Pievieno komentāru

Liepājā