Liepājā finansējumu projektu īstenošanai saņem piecas nevalstiskās organizācijas

Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas papildu konkursā, kas tika izsludināts 1. oktobrī, no iesniegtajiem 12 projektu pieteikumiem finansējumu savu ideju realizēšanai saņēma piecas NVO, informē Liepājas dome.

Pašvaldības līdzfinansējumu ieguva šādas NVO:

Biedrība „Goda teātris”, projekts „Mazais cilvēks – lielā pasaule” (projekts ir saņēmis Sabiedrības integrācijas fonda pamatfinansējumu). Piešķirtais līdzfinansējums: Ls 450. Projekta mērķis ir īstenot inovatīvu pasākumu Liepājā, kas veicinātu jauniešu ar īpašām vajadzībām psihosociālo rehabilitāciju, uzlabotu viņu radošumu, saskarsmes prasmes un veicinātu produktīva brīvā laika pavadīšanu.

Biedrība „Cerība. Ticība. Mīlestība”, projekts „Sporta nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Liepājas Olimpiskajā centrā”. Piešķirtais līdzfinansējums: Ls 166. Projekta mērķis ir dot iespēju dažāda vecuma bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un dažādiem funkcionāliem traucējumiem apmeklēt sporta nodarbības 2014. gada pirmajā ceturksnī.

Biedrība „Liepājas poļu sieviešu klubs „VANDA”, projekts „Liepājas nacionālo biedrību dalība Mazākumtautību forumā Rīgā”. Piešķirtais līdzfinansējums: Ls 170. Projekta mērķis ir prezentēt Liepājas pilsētas mazākumtautību nevalstiskās organizācijas Mazākumtautību forumā Rīgā, iegūt citu pilsētu mazākumtautību NVO darba pieredzi viedokļu apmaiņas gaitā un rast jaunus sadarbības kontaktus. Projektu iesniedza vairākas mazākumtautību biedrības – „Vācu kultūras centrs”, „Vācu – latviešu tikšanās centrs”, Latvijas poļu savienības Liepājas nodaļa un „Vācu biedrība „Asns””.

Bērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi”, projekts „Pavasaris mostas NVO”. Piešķirtais līdzfinansējums: Ls 1304. Projekta mērķis ir organizēt NVO forumu Liepājā, tādējādi popularizējot NVO darbību un svarīgumu Liepājā, kā arī izstrādāt stratēģijas jaunu biedru piesaistei.

Biedrība „Liepājas Multinacionālās kultūras centrs „Unisons””, projekts „Kultūras pasākumu programma „Ziemas saulgrieži””. Piešķirtais līdzfinansējums: Ls 150. Projekta mērķis ir vienotas kultūras programmas īstenošana, noorganizējot pasākumu skolēniem un NVO.

Šāds lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu šodien pieņemts NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa izvērtēšanas komisijas sēdē. „Ne visi iesniegtie projekti atbilda konkursa nolikumam, tāpat komisija lēma neatbalstīt tādu projektu pieteikumus, ko paredzēts īstenot tikai 2014. gadā, jo tad jau tiks izsludināts jauns NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss. Komisija, vērtējot iesniegtos projektus, skatījās arī uz to, vai tiem ir piesaistīts līdzfinansējums, kas arī bija prasība konkursa nolikumā”, stāsta komisijas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Vaiteiks.

Projektu izvērtēšanā piedalījās trīs komisijas locekļi – Liepājas domes Sociālā dienesta direktores vietniece Anita Lauka, Liepājas domes jurists Normunds Vaiteiks un biedrības „Atštaukas” vadītāja Ināra Kalnarāja.

NVO projektu līdzfinansēšanas papildu konkursa budžets bija Ls 2240. 

Š.g. martā tika izsludināts NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss, kurā atbalstu saņēma 27 NVO projekti. Viena no konkursa prioritātēm bija atbalsts tiem projektiem, kas ir lielāka projekta sastāvdaļa. Konkrētajai prioritātei projektus bija iesniegušas astoņas organizācijas, kurām arī tika rezervēta noteikta summa kā līdzfinansējums projekta atbalsta gadījumā. Diemžēl daļa no Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajos projektu konkursos iesniegtajiem Liepājas NVO projektiem netika atbalstīti, tādējādi domes projektu konkursa budžetā izveidojās atlikums Ls 2240 apmērā.

Par 2013. gada papildu konkursa prioritātēm tika noteikti projekti:

1.    kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums),
2.    kuros tiek īstenotas idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus,
3.    kuros tiek īstenotas pilsoniskās sabiedrības aktivitātes.

Pievieno komentāru

Liepājā