Liepājā būs vairāk velonovietņu

Liepājā esošo velostāvvietu skaits ir palielinājies vēl par 75 stāvvietām. Šonedēļ SIA „MK Dizains” pabeigusi līgumā paredzētos darbus. Velostatīvi ir izgatavoti, piegādāti un uzstādīti par iepirkuma izsolīto summu Ls 18 472, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Vienkāršota dizaina jaunas velonovietnes divu nedēļu laikā ir uzstādītas Karostā, Tosmarē, Zaļā birzē, Jaunliepājā, Vecliepājā, Ezerkrastā, Dienvidrietumu rajonā – pie sabiedriski nozīmīgiem objektiem un ēkām,  piemēram, pie 23 pirmsskolas izglītības iestādēm, bibliotēkām, sociālās aprūpes iestādēm, arī pie bērnu laukumiem, sporta, atpūtas un izklaides vietām, pie pilsētas kapsētām. Divas velonovietnes uzstādītas arī Domes ēkas pagalmā, kur līdz šim bija nepraktiska un bojāta velonovietne.

Uz velostatīviem, kas uzstādīti pie skolām un bērnudārziem, kā arī citām pašvaldības iestādēm, ir norādīts to nosaukums. Pie katra velostatīva iespējams pieslēgt sešus velosipēdus, kopumā tagad savus braucamos ir iespējams pieslēgt 450 velosipēdu īpašniekiem.

Velostatīvi izgatavoti no cinkota tērauda caurulēm un pamatnes plāksnēm; velostatīvi piestiprināti pie zemē ieraktiem betona enkuriem vai, kur tas iespējams, arī pie bruģa.

Šā gada jūnijā Domes jau 2011.gadā izveidotā darba grupa izskatīja un „SIA „Komunālajai pārvaldei” iesniedza priekšlikumus, kur pilsētā būtu vēlamas papildu velonovietnes. SIA „Komunālā pārvalde” jaunu velonovietņu izbūvei šā gada budžetā bija plānojusi līdzekļus, kā arī sagatavoja iepirkuma dokumentāciju par tiesībām veikt velonovietņu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu darbu trešajā kārtā.

Darba grupa š. g. 19. jūnijā izskatīja trešajā kārtā veidojamo velosipēdu stāvvietu aktualitāti un veica korekcijas agrāk sastādītajā sarakstā, kā arī izvērtēja 2011. un 2012. gadā notikušās velonovietņu  izbūves pirmās un otrās kārtas rezultātus, izmaksas un pieredzi.

No 2011. līdz 2013. gadam pilsētā  pirmajā un otrajā kārtā izbūvētas 21 īpaši dizainēta velonovietne, tai skaitā liedagā; plus vēl – 24 vienkāršota dizaina velonovietnes; pirmās un otrās kārtas kopējās izmaksas bija Ls 25 700.

Pievieno komentāru

Liepājā