Liepājā būs vairāk velonovietņu

Liepājā esošo velostāvvietu skaits šogad un nākošajā gadā tiks palielināts vēl par 75 stāvvietām. Domes darba grupa ir izskatījusi un „SIA „Komunālajai pārvaldei” iesniegusi  priekšlikumus, kur papildus būtu vēlamas velonovietnes, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

SIA „Komunālā pārvalde” jaunu velonovietņu izbūvei šā gada budžetā ir plānojusi līdzekļus, kā arī sagatavojusi iepirkuma dokumentāciju. Tuvākajās dienās pašvaldība izsludinās iepirkumu par tiesībām veikt velonovietņu piegādi un uzstādīšanu. Tad sekos velonovietņu izveides darbu trešā kārta.

Darba grupa š. g. 19. jūnijā izskatīja trešajā kārtā veidojamo velosipēdu stāvvietu aktualitāti un veica korekcijas agrāk sastādītajā sarakstā, kā arī izvērtēja 2012. gadā notikušās velonovietņu  izbūves pirmās un otrās kārtas rezultātus, izmaksas un pieredzi.

Darba grupa secināja, ka velonovietņu skaits trešajā kārtā varētu būt pat lielāks, jo iepirkuma rezultātā varētu veidoties finanšu līdzekļu pārpalikums. Tad velosipēdu stāvvietu skaits tiks palielināts pie skolām, kur jau tās ir iekārtotas nupat pabeigtajā darbu otrajā kārtā.

Vienkāršota dizaina jaunas velonovietnes ir paredzētas Karostā, Tosmarē, Zaļā birzē, Jaunliepājā, Vecliepājā, Ezerkrastā, Dienvidrietumu rajonā – pie sabiedriski nozīmīgiem objektiem un ēkām,  pie bērnu laukumiem, sporta, atpūtas un izklaides vietām, pie 23 pirmsskolas izglītības iestādēm, bibliotēkām, sociālās aprūpes iestādēm, arī pie pilsētas kapsētām.

Bez tam darba grupa ierosinājusi jau šovasar izbūvēt divas dizainētas velosipēdu stāvvietas pie Pētertirgus Kuršu ielā, kreisajā pusē no vārtiem, kā arī laukumiņā pretī ēkai Kuršu ielā 2.

Papildus velosipēdu stāvvietas netiks veidotas Liepājas pilsētas pludmalē un liedaga zonā. Šobrīd ir izsludināts iepirkums par pludmales tematiskā attīstības plāna jeb koncepcijas izstrādi. Šajā dokumentā, kam jābūt gatavam nākošajā gadā, tiks precizētas un noteiktas velosipēdu stāvvietas saistībā ar citiem labiekārtojuma risinājumiem. Tad arī Komunālā pārvalde plānos un gatavos atsevišķu pieprasījumu pašvaldības budžetā velonovietņu izveidei.

Pievieno komentāru

Liepājā