Liepājā būs konference par matemātisko modeļu pielietojumu zinātnē

5. un 6. aprīlī Kr. Valdemāra ielā 4 Liepājas Universitātes Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts organizē 1. starptautisko zinātnisko konferenci "Augstas veiktspējas skaitļošana un matemātiskā modelēšana" (The first International Conference on High Performance Computing and Mathematical Modelling), informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga.

Konferences tematika ietver matemātisko modeļu pielietojumus ekonomikā, bioloģijā, medicīnā, psiholoģijā, socioloģijā, inženierzinātnēs, fizikā un citās zinātņu nozarēs, tāpēc tajā aicināti piedalīties pētnieki un praktiķi, kuru profesionālās intereses saistītas ar lietišķo matemātiku, matemātisko modelēšanu, datorsimulāciju, paralēlajiem rēķiniem un augstas veiktspējas skaitļošanu.

Konference tiek organizēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai" finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija par konferences norisi un pieteikšanās kārtību skatīt http://hpc-mm-2013.liepu.lv/.>

Pievieno komentāru

Liepājā