Liepājā beidzot sakārtos Lielās ielas skvēru

Trešdien, 8. maijā, Liepājas pilsētas Būvvaldē tika izņemta būvatļauja Lielās ielas skvēra labiekārtošanas un rekonstrukcijas darbu uzsākšanai. Tas nozīmē, ka tuvāko dienu laikā tiks norobežota teritorija un uzsāksies būvdarbi vienā no nozīmīgākajiem Liepājas skvēriem, informē pašvaldībā.

Lielās ielas 16 un 18 skvēra labiekārtojuma rekonstrukcijas darbos paredzēts izveidot jaunu celiņu tīklu skvērā, kas organizētu cilvēku ērtu piekļūšanu jebkurai skvēra daļai, nepieciešamības gadījumā ļaujot šķērsot parku teritorijas pa taisnāko ceļu. Lielās ielas skvēra gājēju celiņu betona plākšņu segums tiks nomainīts, lai tā apmeklētājiem nodrošinātu vides pieejamību. Lai nodrošinātu drošu un ērtu vidi arī vakara un nakts stundās, laukumā tiks izbūvēts jauns apgaismojums, kā arī uzstādītas video novērošanas sistēmas.

Komfortablas vides radīšanai teritorijā tiks ierīkoti soliņi, atkritumu urnas, informācijas stendi un velostatīvi. Skvēra teritorijā tiks atjaunoti esošie krūmu un koku stādījumi un veidoti jauni apstādījumi, kā arī iesēts zāliens. Projekta ietvaros tiks radīta atbilstoša vide arī cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām un redzes traucējumiem. Savukārt, lai radītu aktīvas atpūtas iespējas bērniem, tiks izveidots bērnu rotaļu laukums. Papildus projektam teritorijā tiks veikti arī ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, telekomunikāciju tīklu, kā arī citi specializētie būvdarbi.

Rekonstrukcijas būvdarbus veiks SIA A-LAND par kopējo summu Ls 240 910,22 (tajā skaitā PVN). Būvdarbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta "Liepājas pilsētas skvēru un apstādījumu teritoriju rekonstrukcija" laikā.

Pievieno komentāru

Liepājā