Liepājā atkārtoti no vairāku ielu posmiem izvedīs sniegu

Trešdienas, 20. janvāra, vakarā un naktī uz ceturtdienu, 21. janvāri, no vairākām Liepājas centra ielām atkal (otro reizi) izvedīs sniegu.

Lēmums par atkārtotu sniega izvešanu no atsevišķām ielām pieņemts trešdien, apsekojot pilsētas ielas un situāciju izvērtējot izpilddirekcijas un Ziemas dienesta pārstāvju operatīvajā apspriedē, informē SIA "Komunālā pārvalde" sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Sniega savākšanu un izvešanu veiks SIA “Ceļu tiltu būvnieks”, ar kuru Komunālā pārvalde saskaņā ar iepirkuma konkursa rezultātiem ir noslēgusi līgumu par šādu darbu veikšanu.

Pēc vakardienas, aizvadītās nakts un trešdienas priekšpusdienā piedzīvotās snigšanas un puteņošanas pilsētā šobrīd ir izveidojusies vismaz pus metru bieza sniega kārta, brauktuvju un ietvju malās slejas augstas kupenas un sniega vaļņi, Liepājai neraksturīgi lielais sniegpārslu daudzums apgrūtina gājēju un transporta pārvietošanos.

Sniegu izvedīs no šādām ielām:
• Kr. Valdemāra ielas (posmā no Ludviķa līdz Peldu ielai un posmā no Katoļu līdz Robežu ielai);
• no Ausekļa ielas (te atrodas Valsts 1. Gimnāzija) – visā garumā;
• no Dīķu ielas – visā garumā;
• no Pasta ielas – posmā no Lielās līdz Radio ielai.

Tiks novākti arī divi sniega kalni – pie Katoļu sākumskolas un sniega atbērtnes, kas atrodas Ludviķa ielā pie 11 nama.

Novākto sniegu SIA “Ceļu tiltu būvnieks” nogādās atbērtnēs, kas izveidotas  Meldru un Dūņu ielas apkaimē.

Komunālā pārvalde lūdz autovadītājus minētajos ielu posmos vai to tuvumā neatstāt savas automašīnas – tas apgrūtina brauktuvju kopšanu, turklāt sniega novākšanas tehnika var bojāt automašīnu virsbūvi. Minēto ielu posmos vai pirms tiem uz laiku plānots izvietot apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma zīmi Nr. 326.

Savukārt ielu brauktuvju tīrītāji – Valsts akciju sabiedrību (VAS) „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons un tā piesaistītie apakšuzņēmēji –  kopš otrdienas, 19. janvāra rīta, ir strādājuši bez pātraukuma – vairāk nekā 24 h.

Šodien, vakarpusē uzturētāji ir plānojuši papildus tīrīt sniega sanesumus, kupenas, vaļņus ielā, kur izveidojusies kritiska situācija. Taču sniegu šeit plānots pārvietot uz tuvākajām, pilsētas īpašumā esošajām zaļajām zonām nevis izvest uz atbērtnēm.

Saspringtā režīmā šobrīd strādā arī sabiedriskā transporta pieturvietu tīrītāji – SIA “Tranzīts L”, kas atkārtoti pārtīra pieturvietas un veloceļus.

Arī no transporta pieturvietām plānota sniega izvešana.

Šobrīd  netiek tīrīts veloceļš Aldaru ielā, jo uz laiku ir apturēta veloceļu satiksmes zīmju darbība. Šeit izveidojusies situācija, kad nav iespējams operatīvi un kvalitatīvi nodrošināt apmierinošus braukšanas apstākļus velosipēdistiem.

Sniega izvešana pirmo reizi šajā ziemas sezonā notika naktī uz 15. janvāri. Tad no Bāriņu ielas posma, no Kungu ielas posma, Zivju un Tirgoņu ielām uz Meldru ielas atbērtni aizvestas 42 autokravas jeb vairāk nekā 700 kubikmetru sniega.
 
UZZIŅAI
Sazinoties:
1) pa diennakts mobilo telefonu: 22011963;
2) pa epastu: info@kpliepaja.lv;
3) izmantojot twitter kontu: @kpliepaja,
iedzīvotāji Komunālo pārvaldi var informēt par pilsētas ielu stāvokli ziemas sezonā.


Pievieno komentāru

Liepājā