Liepājā aicina vecākus saņemt pabalstus skolēniem

Turpinās pašvaldības akcija „Skolas soma”, kuras laikā līdz oktobra beigām Liepājā deklarētās daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus, aicinātas saņemt 10 latu vienreizējo pabalstu katram skolēnam skolai nepieciešamo lietu iegādei. Savukārt visi pirmklasnieki pēc 2. septembra pirmo reizi saņems pabalstu 20 latu apmērā neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pašvaldības palīdzību saņems ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus invalīdus, aizbildnībā un Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss - ar nosacījumu, ka visās šajās ģimenēs audzina skolas vecuma bērnus.

Pabalstu saņems vairāk nekā 1500 bērnu, šo skaitu vēl varētu papildināt ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām līdz 30. septembrim tiks noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

Uzrādot pasi, pabalstu vecāki var saņemt jebkurā no A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēm – tirdzniecības centrā “Ostmala”, tirdzniecības centrā “Kurzeme”, tirdzniecības centrā “XL Sala”, tirdzniecības centrā „IKI”, veikalā „Maxima” Ziemeļu ielā 10 un veikala „TOP” ēkā, Pulkveža Brieža 14 (Karosta). Informējam vecākus, ka pabalstu izmaksa sakarā ar bankas ikmēneša atskaišu gatavošanu varētu tikt pārtraukta no 1. līdz 5. septembrim, tāpēc labāk tos saņemt vēl augustā. Pabalstu var saņemt viens no vecākiem, kurš jau saņem ģimenes valsts pabalstu bērna kopšanai, jo dati saskaņoti ar VSAA.

Ģimenēm, kurām laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam un kurās aug viens un divi skolas vecuma bērni, no 3. septembra līdz 20. oktobrim jāierodas reģistrēties Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā 220. kabinetā. Līdzi jāņem pasi, izziņu par trūcīgas ģimenes statusu un mācību iestādes izziņu, ja bērns vecāks par 15 gadiem. Pusdienas pārtraukums – no 12.00 līdz 13.00. Tālr. izziņām 634 89674.

Šo pabalstu izmaksai pašvaldība šogad atvēlējusi Ls 18 000.

Šogad pirmo reizi vecāki, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām, piešķirs 20 latu pabalstu mācību līdzekļu iegādei neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas.

Sociālais dienests atgādina, ka pabalstu izmaksa notiks septembrī, kad būs nokomplektētas visas pirmās klases un apkopoti dati par pirmklasniekiem.  Pirmklasnieku vecāki pirmajā skolas dienā, pavadot savus bērnus uz skolu, aicināti ņemt līdzi arī bankas konta datus, lai varētu skolā uzreiz aizpildīt iesniegumu pirmklasnieka pabalsta saņemšanai vai arī to paši iesniegt Sociālajā dienestā. Pabalstu izmaksa varētu sākties no 9. septembra.

Pievieno komentāru

Liepājā