Liepājā aicina izteikt viedokli par koku ciršanu Jūras un Dzirnavu ielā

Liepājas pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 6. martam izteikt viedokli par 20 koku ciršanu, kas nepieciešama, lai uzbūvētu auto stāvlaukumu zemesgabalos Jūras ielā 16 un 18, kā arī Dzirnavu ielā 3 un 6.

Projekta "Jūras ielas rekonstrukcija  un autostāvvietas būvniecība Liepājā" īstenošanai nepieciešams izcirst 20 kokus. Pašvaldība informē, ka šajā teritorijā ir veikta augošo koku inventarizācija. Secināts, ka teritorijā aug deviņas koku sugas, pavisam 49 koki. Par ļoti vērtīgiem atzīti deviņi koki un visi tiek saglabāti.

Projekts paredz teritoriju papildināt ar jauniem koku stādījumiem: Jūras ielu no auto stāvlaukuma nodalot ar Holandes liepu rindu, iestādot liepu dižstādus, kā arī ainaviskās grupās izvietojot kalnu priedes, Holandes gobas, parka rozes un forsītiju krūmus.

Ar izstrādāto projektu un izcirst paredzētajiem kokiem var iepazīties Liepājas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un Liepājas domes 1. stāva foajē.

Pēc publiskās apspriešanas Vides un veselības daļa apkopos apspriešanas rezultātus un sagatavos ziņojumu Apstādījumu uzraudzības komisijai, saskaņā ar kuru komisija pieņems galīgo lēmumu.


Pievieno komentāru

Liepājā