Liepājā aicina ieteikt sakopjamās teritorijas

Lai sekmētu Liepājas pilsētas teritorijas sakopšanu, aprīlis jau tradicionāli tiek izsludināts par Spodrības mēnesi, kura laikā tiek apzinātas, sakārtotas un uzpostas pilsētas nesakoptās teritorijas. Liepājas dome aicina iedzīvotājus līdz 5. aprīlim informēt pašvaldību par tām pilsētas teritorijām, kuras būtu jāsakopj, informē pašvaldībā.

Iedzīvotāji savus novērojumus par teritorijām, kuras būtu nepieciešams uzkopt, aicināti sūtīt uz e-pastu dace.liepniece@dome.liepaja.lv vai informēt par tām, zvanot uz tālruņiem 63404705 vai 63404745. Iedzīvotāji uzkopjamās teritorijas var arī ieteikt, uzreiz tās atzīmējot kartē pašvaldības mājaslapā http://www.liepaja.lv/page/3443. Kartē jau ir atzīmētas piecas teritorijas. Ja iedzīvotāji piekrīt idejām par piedāvātajām teritorijām, tad mājas lapā jāspiež zaļā poga "Jā, laba ideja", savukārt, ja iedzīvotājiem ir citas idejas vai priekšlikumi par uzkopjamajām teritorijām, tad jāspiež zilā poga "Nē, man ir labāka ideja!" Lai iesniegtu savus priekšlikumus, iedzīvotājiem jāievada savs e-pasts vai facebook lietotājvārds.

21. martā domes izpilddirektors Edgars Rāts izdevis rīkojumu par Spodrības mēneša un Lielās Talkas aktivitātēm, kas veicamas domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pilsētas nesakopto teritoriju apzināšanā un uzkopšanā, iesaistot tajās arī iedzīvotājus.

Lai noskaidrotu, kurās no pilsētas vietām Spodrības mēneša talkas būtu visvairāk nepieciešamas un kuras no teritorijām piedāvāt potenciālajiem talciniekiem, trešdien, 27. martā, domes Vides un veselības daļas, Nekustamā īpašuma pārvaldes, izpilddirekcijas, SIA "Komunālā pārvalde", pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti", kā arī pašvaldības policijas darbinieki dosies reidā pa pilsētu.

Lielā Talka šogad notiks 20. aprīlī. Lielās Talkas un Spodrības mēneša mērķis ir padarīt Latviju tīrāku. Sauklis Lielās Talkas mājaslapā aicina: "Spodrini sevi, spodrini savus tuvākos, un arī valsts kļūs spodrāka". Talkas ir iespēja ikvienam iedzīvotājam brīvprātīgi, paužot savu labo gribu, uzkopt savu mikrorajonu, savu pilsētu un savu valsti.

Spodrības mēneša talkās ik gadu piedalās privātīpašnieki, pašvaldības un izglītības iestādes, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas u.c.

Pievieno komentāru

Liepājā