"Lielajam dzintaram" būs vēl viens valdes loceklis un mākslinieciskā vadītāja

Uzņēmumu reģistrā otrdien, 2.augustā, iesniegts paziņojums par izmaiņām SIA “Lielais dzintars” valdē, kurā bez līdzšinējās valdes locekles Baibas Božes turpmāk darbosies vēl viens valdes loceklis – Aldis Kaupa. Tāpat koncertzāles vadības komandā no augusta darbu uzsākusi mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča, kuras kompetencē būs mākslinieciskā repertuāra izvēle un plānošana, informē
Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Andrejs Rjabcevs. 

Lēmums par otra valdes locekļa iecelšanu pieņemts, izvērtējot līdzšinējo pieredzi ar koncertzāles ēkas apsaimniekošanu un ikdienas ekspluatāciju. Ņemot vērā, ka daudzfunkcionālā koncertzāle “Lielais dzintars” ir pēdējos gados lielākais Liepājā uzbūvētais objekts, ēkas apsaimniekošana un ikdienas uzturēšana ir nozīmīgs jautājums uzņēmuma darba kārtībā. Šī iemesla dēļ nolemts valdē nodalīt pienākumus – viens valdes loceklis turpmāk būs atbildīgs par ēkas apsaimniekošanas un ekspluatācijas tehnisko jautājumu risināšanu, savukārt valdes priekšsēdētājas Baibas Božes atbildībā kā līdz šim būs jautājumi, kas saistīti ar uzņēmuma vadīšanu, finansēm un to plānošanu, personāla pārraudzību un mārketingu, kā arī citiem būtiskākajiem pārvaldības jautājumiem.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Liepājas domes apstiprināto kārtību, valdes locekļus pašvaldības kapitālsabiedrībās ieceļ kapitāldaļu turētājs, pamatojoties uz īpaši izveidotas komisijas ieteikumu. Ar SIA “Lielais dzintars” pašvaldības kapitāla daļu turētāja Viļņa Vitkovska lēmumu tika izveidota jaunā valdes locekļa kandidātu nominēšanas komisija, kura uzrunāja četrus pretendentus, no kuriem divi piekrituši kandidēt uz valdes locekļa amatu. Izvērtējot abu kandidātu atbilstību izvirzītajiem profesionalitātes un kompetences kritērijiem, par piemērotāko kandidātu izvēlēts Aldis Kaupa, kurš jau līdzšinējā profesionālajā darbībā ir iepazinis koncertzāles būves specifiku un uzturēšanu, strādājot par koncertzāles ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieri. A.Kaupam ir Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē, kā arī iepriekš gūta pieredze namu apsaimniekošanas jomā.

Nozīmīgs papildinājums SIA “Lielais dzintars” personāla sastāvā ir arī mākslinieciskās vadītājas Baibas Bartkevičas pievienošanās koncertzāles vadības komandai. B.Bartkeviča darbu koncertzālē uzsāks augustā un mākslinieciskās vadītājas pienākumos turpmāk ietilps koncertzāles kopējās mākslinieciskās programmas izstrāde, plānošana un jaunu projektu realizācija, kā arī sadarbība ar nozares profesionāļiem Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Baiba Bartkeviča dzimusi Liepājā, pēdējos gadus dzīvojusi Nīderlandē, Francijā un Beļģijā, un šobrīd ir gatava pievienoties koncertzāles vadības komandai. B.Bartkeviča ir ieguvusi bakalaura grādus diriģēšanā Latvijas Mūzikas akadēmijā un klasiskajā vokālajā mākslā Hāgas Karaliskajā konservatorijā Nīderlandē, turpat turpinot pēcdiploma studijas senās mūzikas nodaļā. Nīderlandē B.Bartkeviča ieguvusi arī Mākslas un mūzikas maģistra grādu ar specializāciju laikmetīgās skatuves mākslas performanču izpildīšanā un to veidošanā (New Audiances and Innovative Performance Practice).

Koncertzāles mākslinieciskās vadītājas darbā būs noderīga iegūtā pieredze mākslas un kultūras menedžmentā un izveidotie starptautiskie kontakti – B.Bartkevičai ir ilgstoša pieredze starptautiska mēroga kultūras projektu veidošanā un vadīšanā Latvijas Republikas vēstniecībā Beļģijas Karalistē, kā arī viņa strādājusi par docentu/pasniedzēju prestižā laikmetīgās dejas un skatuves mākslas augstkolā P.A.R.T.S Briselē.

Pievieno komentāru

Liepājā