Līdz aprīlim izstrādās sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmu

Liepājā līdz nākamā gada aprīlim izstrādās sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmu, vēstī Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

SIA "NK Konsultāciju birojs" konsultanti iesnieguši Liepājas domē pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmas pirmās daļas "Esošas situācijas un SVID analīzes raksturojums" pirmo redakciju.

Darba grupai, nozaru ekspertiem un citiem programmas izstrādē saistītajiem speciālistiem līdz 9.janvārim jāsniedz savi komentāri par iesniegto materiālu. Paralēli tam konsultanti turpinās darbu pie programmas izstrādes.

Liepājā līdz 2009.gada 15.aprīlim plānots izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmu 2009.-2014.gadam, kuru uzticēts veikt SIA "NK Konsultāciju birojs". Programmas mērķis ir sniegt rekomendācijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem turpmākajos piecos gados. Programmu veido esošās situācijas un SVID analīze, stratēģiskā daļa un rīcības plāns.

Attīstības programmas esošās situācijas un SVID analīze sniedz informāciju par Liepājas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības raksturojumu, kas ļauj noskaidrot nozares problēmas, pieejamos resursus un attīstības iespējas.

Sociālo pakalpojumu un sociālās attīstības programmas mērķis ir nodrošināt Liepājas un reģiona iedzīvotājus ar pieejamiem, kvalitatīviem un daudzveidīgiem sociālās aprūpes pakalpojumiem, veicināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstību, izstrādāt rekomendācijas efektīvai sociālo pabalstu piešķiršanas sistēmai.

Programmā plānots noteikt labākos sociālo pakalpojumu attīstības modeļus, sniegt rekomendācijas, rīcības plānu un izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmas kontroles un ieviešanas mehānismu, lai labākā kvalitātē nodrošinātu sociālās palīdzības un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Dokumenta izstrādē iesaistīti pašvaldības sociālās un finanšu jomas eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi eksperti.

Liepājas dome un Kurzemes plānošanas reģions šā gada 15.oktobrī noslēdza līgumu ar SIA "NK Konsultāciju birojs" par Liepājas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmas 2009.-2014.gadam izstrādi projekta "Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā" gaitā.

Finansējums programmas izstrādei saņemts no Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta palīdzību. Kopējais finansējums programmas izstrādei ir Ls 10 124, no kuriem 85% - Ls 8605 - veido Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi, bet 15% - Ls 1518 - Liepājas pašvaldības līdzfinansējums.

Pievieno komentāru

Liepājā