Letonikas 5. kongresa aktivitātes notiks Liepājas Universitātē un citviet Liepājā

24. un 25. oktobrī Letonikas 5. kongresa ietvaros Liepājas Universitāte sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldi, Liepājas Muzeju un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku organizē konferenci „Piemares ļaudis un likteņi”, informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga.

Konferences programmā iekļauti 29 referāti vairākās zinātņu nozarēs – vēsturē, valodniecībā, literatūrzinātnē, folkloristikā, teātra un mākslas vēsturē u.c. Īpašs akcents priekšlasījumos likts uz Liepājas un Kurzemes ievērojamo personību portretējumiem (Zigfrīds Anna Meierovics, Aleksandrs Vēgners, Zenta Mauriņa, Antoņina Reķēna, Rihards Kārkls, Vita Pētersone, Aija Druvaskalne- Urdze u.c.). Atsevišķa sēde veltīta dzejnieka Olafa Gūtmaņa piemiņai un atstāto literāro vērtību akcentēšanai.

Konferencē tiks runāts arī par Latvijas Tautas frontes darbību Liepājā un tās nozīmi ceļā uz brīvību un valstiskuma atjaunošanu.

Referentu lokā – Liepājas Universitātes pētnieki un mācībspēki, Liepājas skolotāji un bibliotekāri, muzeju darbinieki no Liepājas, Ventspils un Tukuma, literatūrpētniece no Vācijas.

Ar konferences vadmotīvu „Piemares ļaudis un likteņi” izveidotas vairākas Liepājas Universitātes docētāju un studējošo izstādes Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, Liepājas Latviešu biedrības namā, Liepājas Universitātes studiju korpusā Kuršu ielā 20, kā arī tirdzniecības namā „Kurzeme”.

23. oktobrī plkst. 14.00 Kurzemes Humanitārajā institūtā (KHI) notiks arī skolēnu daiļlasīšanas konkursa fināls „Lejaskurzemes literatūra”.

Konference noslēgsies ar darba rezumējumu un grupas „Zari” uzstāšanos Liepājas Muzejā.

Letonikas kongress Latvijā notiek ik pēc diviem gadiem. Šis kongress rezumē rezultātus Letonikas pētniecības jomā starpkongresu periodā. Letonika ir tā zinātnes daļa, kura pēta Latviju un latviešus no dažādu zinātņu nozaru, īpaši humanitāro zinātņu, skatapunkta. Šogad kongresa aktivitātes plašāk nekā iepriekš norisināsies arī Liepājā.

Ar pilnu Letonikas 5. kongresa aktivitāšu programmu Liepājā var iepazīties Liepājas Universitātes mājaslapā www.liepu.lv/Jaunumi. />

Pievieno komentāru

Liepājā