Laureātu vidū Būvamatniecības vidusskolas audzēkņi

Mārtiņš Stabis un Artūrs Irbiņš no Liepājas Būvamatniecības vidusskolas ir starp labākajiem rakstītājiem, kuri tika sumināti jūnija sākumā par uzvaru eseju konkursā „ Es gribu pateikt vecākiem, ka ...”. Savukārt Ināra Skudiķe, Liepājas Bērnu sociālās aprūpes centra audzinātāja, tika apbalvota kā uzvarētāja konkursā „Mūs vienmēr uzklausa un saprot”.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) martā izsludināja konkursus skolēniem: eseju konkursu un pieteikumu konkursu „Mūs vienmēr uzklausa un saprot”.
Eseju konkursa „Es gribu pateikt vecākiem, ka...” mērķis bija savstarpējās sapratnes un iecietības veicināšana starp bērniem un vecākiem, tajā skaitā pozitīvu attiecību sekmēšana. Konkursā tika aicināti piedalīties vispārizglītojošo vai speciālo izglītības iestāžu skolēni, sākot no 7. klases, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi.
Pavisam konkursā savas esejas iesūtīja 230 autori no visiem Latvijas reģioniem. Visvairāk darbi saņemti no Ventspils 4.vidusskolas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Gaujienas speciālās internātpamatskolas, Strazdumižas internātvidusskolas un Liepājas Būvamatniecības vidusskolas.
Eseju autori aprakstīja savas izjūtas attiecībās ar vecākiem, un vēlamākos savstarpējo nesaskaņu risināšanas veidus.
VBTAI priekšnieces vietniece Anita Gotharde uzsver:„Sakām lielu paldies bērniem, kuri uzticējās un atklāja savas emocijas un pārdzīvojumus, kas saistīti ar ļoti personīgiem notikumiem viņu dzīvē. Iesūtītie darbi palīdzēs ne tikai inspekcijai un citiem speciālistiem darbā ar bērniem risināt sasāpējušos jautājumus, bet arī vecākiem tas būs kā tāds sava veida atgādinājums attiecībās ar bērniem, jo apkoposim specifiskākos izskanējušos problēmu jautājumus un ar mediju palīdzību plānojam tos aktualizēt, protams, iepriekš saskaņojot ar darbu autoriem.”
Konkurss norisinājās sadarbībā ar Latvijas vecāku apvienību „VISI” un Rīgas domes Atkarības profilakses centru.
Savukārt, jau otro gadu pēc kārtas labvēlīgu attiecību veicināšanai ārpusģimenes aprūpes iestādēs VBTAI izsludināja pieteikumu konkursu bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem „Mūs vienmēr uzklausa un saprot”. Konkursā tika aicināti piedalīties bērnu namu audzēkņu grupa vai grupas bērni, kuriem bija jāaizpilda īpaši izveidota pieteikuma anketa.
Šogad kopumā tika suminātas septiņas bērnu namu audzinātājas no Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas un Aizkraukles rajona, kuru darbu un attieksmi bērni novērtējuši visaugstāk. Bērni rakstīja par audzinātāju pozitīvajām īpašībām, par prasmēm, ko audzinātājas ir iemācījušas, par izjusto gādību un atbalstu.
Pieteikumu konkursa mērķis bija apzināt, kuras īpašības un kādu darba stilu bērnu aprūpes iestāžu darbiniekos audzēkņi ciena un vērtē visaugstāk.

Pievieno komentāru

Liepājā