LAD lauksaimniekiem izstrādājis zaļināšanas aprēķinu kalkulatoru

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu aprēķinu veikšanā saistībā ar jauno zaļināšanas prasību ievērošanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir sagatavojis īpašu zaļināšanas kalkulatoru, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja LAD pārstāve Kristīne Ilgaža.

Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgo platību datus un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu, vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā vai arī jāveic vēl papildu pasākumi.

Kalkulators ir pieejams LAD mājaslapā un LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Lai to izmantotu, nav nepieciešams būt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientam.

LAD atgādina - lai 2015.gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām - vienotā platību maksājuma un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu.

Saimniecībām, kuru aramzemes platība būs desmit hektāri un vairāk, zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti.

Plašāka informācija par visām zaļināšanas prasībām un izņēmumiem ir publicēta LAD mājaslapā izvēlnē "Zaļināšana”.

Pievieno komentāru

Liepājā