“KVV Liepājas metalurgs” paziņojums presei: Trauksme par situāciju uzņēmumā ir pārspīlēta

“Saimnieciskie strīdi ir teju vai katra uzņēmuma ikdiena, un ne vienmēr tos izdodas atrisināt sarunu ceļā. AS “KVV Liepājas metalurgs” iesniegtā prasība pret maksātnespējas administratoru H.Velmeru, viņa pretprasība pret uzņēmumu, kā arī SIA "Elme messer metalurgs" iesniegtais pieteikums par “KVV Liepājas metalurgs” maksātnespēju ir tiesisks process, kādā puses risina strīdus, par kuriem nav izdevies panākt izlīgumu. Tāpēc aicinām mūsu sadarbības partnerus nedramatizēt situāciju, jo šie procesi nekādā mērā neietekmē uzņēmuma darbu. Svarīgākais ir tas, ka “KVV Liepājas metalurgs” veicis visu nepieciešamo, lai 2016.gadā turpinātu darbu un nostiprinātu savu konkurētspēju,” uzsver AS “KVV Liepājas metalurgs” valdes loceklis Igors Talanovs.

“Pateicoties aktīvajai pārdošanai, iepirkumu pilnveidošanai un uzņēmuma speciālistu atbildīgai attieksmei pret darbu, esam labi sagatavojušies 2016.gadam. Novembrī un decembrī tiek slēgti pārdošanas līgumi, kas nodrošinās pamatu ražošanai nākamajā gadā. Uzņēmums ir gatavs dubultot ražošanas un pārdošanas apjomus, protams, ja saņemsim konkurētspējīgu elektroenerģijas cenu,” saka I.Talanovs.  

2015.gadā “KVV Liepājas metalurgs” spējis ne tikai atsākt ražošanu, bet stabilizēt ražošanas apjomus, optimizēt ražošanas izmaksas un energoresursu patēriņu, efektivizēt pārdošanas procesus. Ir izdevies noslēgt jaunus, ekonomiski izdevīgākus iepirkumu līgumus, kas ļauj lētāk iepirkt izejvielas. Šobrīd “KVV Liepājas metalurgs” savu produkciju realizē Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Islandē, Norvēģijā, Šveicē, Dānijā, Somijā, Alžīrijā, Krievijā (Kaļiņingradā). Ir saņemti Vācijas, Polijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Šveices un Latvijas produkcijas atbilstības sertifikāti, noslēgumam tuvojas sertifikācijas process Lielbritānijā. 2015.gadā kopumā uzņēmums nodarbināja vairāk nekā 550 strādājošo.

Trauksmes zvans par katastrofālo situāciju tērauda rūpniecībā izskanējis Eiropas Savienības un arī pasaules mērogā.  Tirgus konjunktūra pēdējo mēnešu laikā ir vēl vairāk pasliktinājusies. Tērauda izstrādājumu cenu ievērojamais kritums pamatā saistīts ar lēto produkcijas importu no trešajām valstīm, un daudzas valstis paziņojušas, ka bez valsts atbalsta neiztikt, un to arī saņem, pamatā konkurētspējīgas elektroenerģijas cenas veidā. Līdzīgi kā daudzi citi metalurģijas uzņēmumi, “KVV Liepājas metalurgs” turpina cīņu par eksistenci visiem iespējamiem līdzekļiem, taču pagaidām bez valsts atbalsta. Pēc Lielbritānijas izteiktā lūguma Luksemburgas prezidentūra rīkojās operatīvi – 9.novembrī tika sasaukta ārkārtas ES Ministru padome par situāciju tērauda rūpniecībā un potenciālajiem risinājumiem. “KVV Liepājas metalurgs” sagaida, ka arī Latvijas valdība rīkosies līdzīgi un steidzamības kārtā uzsāks risinājumu meklēšanu.

Ir pagājis vairāk nekā pusgads, kopš valdība nosūtīja Eiropas Komisijai saskaņošanai noteikumus par samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumiem energoietilpīgiem uzņēmumiem. Publiski jau zināms, ka EK šo atbalsta sistēmu vēl nepieņem.  Tāpēc “KVV Liepājas metalurgs” pauž bažas un aicina amatpersonas rīkoties apņēmīgāk. Šīs bažas pastiprina vēl tas, ka gan “KVV Liepājas metalurgs”, gan citi lielie energoietilpīgie ražošanas uzņēmumi obligāto iepirkuma komponenti turpina maksāt avansā, tādējādi iesaldējot ievērojamus līdzekļus. “KVV Liepājas metalurgs” 2015.gadā tas ir 1 milj.eiro, bet 2016.gadā summa ievērojami palielināsies.

Uzņēmums zina ekonomikas ministres un dažu citu ministru nostāju, aizstāvot lielo energoietilpīgo uzņēmumu intereses. Tomēr arī valdības maiņas brīdī ir nepieciešama lielāka izlēmība – tāda, kādu to var redzēt citās ES dalībvalstīs, kur lēmumi par energoresursu cenu samazinājumu lielajiem patērētājiem ir pieņemti, tādējādi stiprinot industriālos ražotājus, tajā skaitā, metalurģijas nozarē.

Lai atgūtu savulaik nepamatoti iztērētus līdzekļus, AS “KVV Liepājas metalurgs” ir vērsusies tiesā par maksātnespējīgās akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” maksātnespējas administratora Haralda Velmera kompensācijas rēķinu atzīšanu par nepamatotiem un neatbilstošiem pirkuma līguma nosacījumiem. “KVV Liepājas metalurgs” lūdz tiesu atzīt par nepamatotiem rēķinus vairāk nekā pusmiljonu eiro apmērā. Šie līdzekļi, pēc uzņēmuma domām, ir nepamatoti iztērēti “Liepājas metalurga” saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tāda darbinieku skaita uzturēšanai, kam nav ne ekonomiska, ne saimnieciska pamatojuma. Vienlaikus AS “KVV Liepājas metalurgs” vērsusies tiesā ar prasību piedzīt no maksātnespējīgās akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs” un/vai tā administratora Haralda Velmera zaudējumu atlīdzību 948 146 eiro apmērā - šādu zaudējumu apmēru AS “KVV Liepājas metalurgs” cieta sakarā ar maksātnespējīgās AS "Liepājas metalurgs" un attiecīgi tā administratora īstenoto darbinieku pārņemšanas procedūru, kas nonāca pretrunā ar pirkuma līgumu un likuma prasībām.

AS “KVV Liepājas metalurgs” pagaidām nav saņēmis oficiālu apliecinājumu par apstākļiem, ka SIA “Elme Messer Metalurgs” būtu tiesā iesniegusi AS "KVV Liepājas metalurgs" maksātnespējas pieteikumu, kā rezultātā ir grūti komentēt un sniegt jebkādus pretargumentus. Tomēr AS "KVV Liepājas metalurgs" uzsver, ka ne SIA "Elme Messer Metalurgs", ne arī jebkādai citai personai pret AS “KVV Liepājas metalurgs” nav tādu prasījumu, kas varētu kalpot par pamatu maksātnespējas pasludināšanai. Tāpēc, pat neiepazīstoties ar attiecīgo prasības pieteikumu, AS “KVV Liepājas metalurgs” norāda, ka SIA “Elme Messer Metalurgs" nav juridiska pamatojuma prasīt, lai AS “KVV Liepājas metalurgs” tiktu pasludināta par maksātnespējīgu. Papildus AS "KVV Liepājas metalurgs” norāda, ka jebkurā laikā ir gatava tiesā pierādīt savu maksātspēju un attiecīgi tiesā iesniegtā prasība nekādā veidā neietekmē uzņēmuma darbību.

Pievieno komentāru

Liepājā