Kurzemes plānošanas reģions Liepājā rīkos semināru

Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Hipotēku banku 8.novembrī plkst.11 viesnīcā "Kolumbs", Kuršu ielā 32, Liepājā, organizē bezmaksas semināru „LR tiesisko normu piemērošanu, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu”.

Semināra darba kārtība:

1. Saimnieciskās darbības tiesiskās formas (SIA, IK, saimnieciskās darbības veicējs), reģistrācija, Latvijas nodokļu likumdošana.

2. LR nodokļi, to veidi - mikrouzņēmuma nodokļa aprēķināšana, deklarēšanas un maksāšanas kārtība, iedzīvotāju atvieglotā ienākuma nodokļa aprēķināšana, fiksētais ienākuma nodoklis, patentmaksa.
Lektore Inguna Leibus, Dr.oec., LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore

3. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī attīstībai Hipotēku bankā ar ES struktūrfondu atbalstu.

Lektors - Hipotēku bankas Liepājas filiāles ESF Kredītprojektu vadītājs

Semināros aicināti piedalīties esošie un topošie uzņēmēji, kas plāno tuvākā vai tālākā nākotnē uzsāk uzņēmējdarbību, kā arī ikviens interesents.

Dalību seminārā lūdz pieteikt līdz 2013. gada 7 novembrim pulksten 16 mājas lapā www.kurzemesregions.lv, sadaļā Semināri vai pa tālruni 63807276, vai rakstot uz e-pastu: marita.melvere@kurzemesregions.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruni vai e-pastu.

Tiem, kuri vēlas saņemt izdales materiālus - prezentācijas, pieteikšanās obligāta.

Pievieno komentāru

Liepājā