Kurzemes plānošanas reģions centīsies maksimāli aizstāvēt sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem

Kurzemes plānošanas reģions nākamajam gadam izvirzījis vairākus uzdevumus, tostarp arī iespēju robežās noturēt un maksimāli aizstāvēt sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību reģiona iedzīvotājiem.

11.decembrī notiks kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde. Noslēdzoties gadam, sēdē tiks skatīti jautājumi, kas būtiski skar Kurzemes plānošanas reģiona turpmāko darbu. Jau pašlaik ir redzams, ka nākamais gads reģionam iezīmē trīs būtiskus uzdevumus: izstrādāt reģiona ilgtermiņa plānošanas dokumentus, iespēju robežās noturēt un maksimāli aizstāvēt sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību reģiona iedzīvotājiem un sagatavoties Eiropas Savienības struktūrfondu nākamajam plānošanas periodam no 2014. līdz 2020.gadam, informēja Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā.

Būtisks jautājums sēdē lemjams saistībā ar tikko apstiprinātajiem grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, ar kuriem sabiedriskā transporta organizēšana reģionālā vietējās nozīmes maršrutu tīklā tiks nodota jaunveidojamās Sabiedriskā transporta padomes un valsts SIA "Autotransporta direkcija" pārziņā, kas nozīmē funkcijas centralizāciju.

Lai jaunveidojamajā Sabiedriskā transporta padomē būtu pārstāvētas Kurzemes pašvaldību un to iedzīvotāju intereses sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības jautājumā, sēdes laikā tiks apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis padomē. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā no nākamā gada būs būtiskas izmaiņas, kas paredz veidot vienotu plānošanas sistēmu gan starp reģionālajiem vietējiem, gan starppilsētu, tostarp dzelzceļa, maršruta tīkliem, līdz ar to ir būtiski nodrošināt kvalitatīvu reģiona pārstāvniecību, skaidroja Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā.

Kurzemes plānošanas reģions decembrī plāno sākt darbu pie norvēģu finanšu instrumenta projekta "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" ieviešanas, lai izstrādātu reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Attīstības programmu. Līdz ar to attīstības padomes sēdē tiks lemts par šo dokumentu uzdevumu apstiprināšanu un vadības grupas izveidi. Plānots apstiprināt aktualizēto Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plānu 2010.-2014.gadam.

Sēdes turpinājumā plānots lemt par Kurzemes plānošanas reģiona darba plānu 2014.gadam, kā arī par reģiona budžetu 2014.gadam.

Sēdes laikā plānota diskusija ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem. Par pašvaldību sistēmas attīstības virzieniem ziņos VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze.

Pievieno komentāru

Liepājā