Kurzemes lietišķās mākslas meistari gatavi Dziesmu svētku "kopkorim"

Līdz Lieldienām Liepājas muzeja lielajā zālē var iepazīties ar Kurzemes tautas lietišķās mākslas darbiem, ko darinājuši meistari no Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Aizputes, Bārtas, Virgas, Talsiem, Tukuma, Saldus, Strazdes, Sabiles, Bulduriem u.c. 200 meistari atlasei iesniedza vairāk nekā 500 darbu, šodien, 13. martā, raksta "Kursas Laiks".

Izstādes iekārtotāji atklāšanā atvainojās, ka pie darbiem nav norādīti autori, pat ne studijas vai radošās kopas – tas saraibinātu izstādi un lielā darbu skaita dēļ nav iespējams.

"Telpa par šauru priekš dižās Kurzemes," Kurzemes novada tautas lietišķās mākslas izstādes atklāšanā atzina Brigita France no Talsu lietišķās mākslas meistaru darbnīcas "Kurši", jokojot, ka Talsos viņi sev vien prasot trīs zāles. Talsenieki izstādē ļoti bagātīgi pārstāvēti, ne tikai "Kurši" esot aktīvi. B. France atzīst, ka darbības pamatā esot princips "ja tu māki, pamāci arī pārējos". Darbnīca esot ļoti daudzpusīga: ada, tamborē, mezglo, auž. Viņa vairāk aužot prievītes "uz kociņiem" un strādājot ar šķīstošo plēvi. Pašai gan pietrūkstot laika īpaši veidot darbus izstādei, esot daudz pasūtījumu - svārki jāuzada, kleita pa nedēļu jāuztamborē, vienmēr pieprasīti ir komplekti zīdaiņiem.

"Tās brūni bēšīgās – tās jau priekš Kurzemes par blāvām. Man vajag krāsu," smej Virgas audēja Velta Jeroņina. Darbu izstādīts tik daudz, ka, dodoties uz izstādi, jārēķinās ar krietnu laiku un noteikti jāpaņem kaut kas, uz kā var pierakstīt. Jau izstādes atklāšanā daudzi meistari fotografēja pa labi, pa kreisi un atzina – būs jābrauc vēlreiz.

"Ja ir interese skolām rīkot grupu apmeklējumus un uzzināt ko vairāk tieši par etnogrāfisko, var droši zvanīt," mudina studijas "Kursa" vadītāja Ilma Rubene. Viņas tālrunis – 29733310. Turklāt Liepājas muzejs plāno vairākus tematiskos pasākumus - 21. martā pulksten 16 būs filmas "Kāzas Nīcā" demonstrēšana un muzeja Kultūrvēstures nodaļas vadītājas Uļas Gintneres stāstījums, 27. martā - filma "Kāzas Alšvangā", vēl nav zināms datums, kad būs tautas tērpu ekspertes Lias Ģībietes priekšlasījums.

"Pērn Jelgavā bija Zemgales izstāde – lielāka telpa, mazāk darbu un briesmīga kvalitāte. Te ir ļoti kvalitatīvi darbi," uzslavē audēja Ināra Āboliņa no Kuldīgas. Vīrs Ziedonis Āboliņš piebalso, ka izstādes aura esot ļoti silta, patīkama, un slavē iekārtotājus – darbi labi pārskatāmi. Z. Āboliņš joko, ka viņš nav audējs, viņš ir jostu audējs – izstādes veidotājiem atlasei iedevis 13 jostas, četras izliktas.

Kurzemes izstāde ir pēdējā no reģionālajām izstādēm pirms lielā darbu "kopkora" Dziesmu un deju svētku laikā, kas būs Rīgas pilsētas izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa" no 21. jūnija. Izstādes rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas vēl līdz šī gada janvārim saucās "Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs".


IZSTĀDES DALĪBNIEKI
Tautas daiļamata studijas “Engure”, “Saldus”, “Vīkale”, “Drellītis” (abas no Ventspils), “Dzīpars”, “Kurši”, “Talse” (visi trīs – Talsi), “Durbe” (Tukums), “Aizputes kamolītis”, “Kamolītis” (Bārta), “Kocis” un “Varavīksne” (Kuldīga), Strazdes audēju pulciņš, Skrundas kultūras nama audēju kopa, Saldus novada interešu kopa “Rasa”, “Ciparnīca Tals’ keramik’”, Stendes rokdarbu pulciņš, Sabiles kultūras nama rokdarbu centrs, Liepājas studijas “Kursa”, “Liepava”, “Zītars” un “Dzintars”.

Pievieno komentāru

Liepājā