Kurzemes dzejniekus aicina atsaukties

Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļai sadarbībā ar Tukuma Literātu apvienību ir iecere veidot šobrīd Kurzemē dzīvojošu dzejnieku mūsdienu dzejas kopkrājumu.

Aicinām atlasei iesūtīt agrāk grāmatās nepublicētus darbus:

ne vairāk kā sešus viena autora dzejoļus latviešu valodā;

darbos nedrīkst būt nekāda propaganda;

formāts: Times New Roman, 12 punkti, atstarpe starp rindām - 1,5;

darbiem pievienot īsas ziņas par autoru (ne vairāk, kā vienu A4 lapu);

darbus iesūtīt līdz 15. decembrim tikai elektroniskā formātā uz abām adresēm: rakstnieki@apollo.lv un tukuma.literati@inbox.lv ar norādi „Kurzemes dzejas kopkrājums”;

Grāmatu plānots atvērt Kurzemes Dzejas dienās Tukumā 2014. gada septembrī.

Sīkāka informācija pa tālr.: 29877969 un 26373318.

Informāciju sagatavoja:
LRS Liepājas biroja vadītāja Sandra Vensko
Tukuma Literātu apvienības vadītāja Guna Roze

Pievieno komentāru

Liepājā