Kurzemē noslēdz apmācības par universālā dizaina principiem

Līdz 2013.gada aprīlim Kurzemes Plānošanas reģions noslēgs apmācību ciklu par universālā dizaina principiem par ikvienam pieejamākas un saprotamākas vides veidošanu. Līdz šim semināri jau noritējuši  Skrundā, Bernātos, Ziru pagastā un Rojā. Tuvākais seminārs 30.-31.janvārī un 7.februārī Īvandes muižā. Noslēdzošais seminārs plānots martā vai aprīlī.

Kurzemes Plānošanas reģions mudina izmantot iespēju bezmaksas semināru apmeklēšanai, galvenokārt dalībai pieteikties aicinot Kurzemes reģiona izglītības iestāžu, pašvaldību (īpaši teritorijas plānošanas, būvvaldes u.tml.), medicīnas iestāžu, nevalstisko organizāciju un sociālās nozares iestāžu pārstāvjus, tai skaitā sociālās aprūpes centru,  bērnu sociālās aprūpes centru, sociālo dienestu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekus.

Universālā dizaina pieeja Latvijā ir jauna un maz zināma. Ar universālā dizaina jēdzienu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez nepieciešamības tos papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām.

Semināra laikā Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons lektori iepazīstinās ar universāla dizaina idejas rašanos, stāstīs par konkrētiem kritērijiem un mērījumiem vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī ar praktiskiem piemēriem rādīs, kā universālā dizaina ideja tiek īstenota dzīvē un kā var izvērtēt, kas un cik daudz ir jāpilnveido iestādē. Seminārā dalībnieki arī praktiski pielietos apgūto, jo dalībnieki patstāvīgi izvērtēs izvēlēto iestāžu atbilstību universālā dizaina principiem un izstrādās viņuprāt piemērotākos pieejamības risinājumus uzlabojumiem. Trešajā dienā dalībnieki kopā ar lektoriem  sagatavos rīcības plānu ar konkrētiem uzdevumiem izvēlēto iestāžu veidošanai par apmeklētājiem pieejamākām.

Dalība seminārā ir bezmaksas. Semināra ilgums ir trīs dienas jeb 18 stundas. Nepieciešamības gadījumā tiek apmaksāta dalībnieku nakšņošana. Semināra dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi par dalību seminārā. Pieteikšanās semināram elektroniski uz ilze.arniece@kurzemesregions.lv.  Papildus informācija – 29579488.

Ilze Ārniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Kurzemes Plānošanas reģions

Pievieno komentāru

Liepājā