Kultūras projektu konkursam iesniegti 80 pieteikumi

Noslēdzās projektu iesniegšana Liepājas Kultūras pārvaldes organizētajā Kultūras projektu konkursā 2016. Kopumā tika saņemti 80 projektu pieteikumi, no tiem visvairāk pieteikumu saņemts mūzikas, dejas un vizuālās mākslas nozarē. Ar mazāku pieteikumu skaitu pārstāvētas kultūras mantojuma, literatūras, filmas, dizaina, arhitektūras un tradicionālās mākslas nozares, informē LPPI "Kultūras pārvalde" attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.
 
Kopējā summa, kas tiek prasīta projektu realizācijai, ir vairāk kā 240 000 eiro, kas sešas reizes pārsniedz pieejamo finansējumu – 40 000 eiro.

Visvairāk projektu atbilst Kultūras projektu konkursa nolikuma prioritātei par jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu Liepājā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā. Ar līdzīgu projektu pieteikumu skaitu pārstāvēti projekti, kas vērsti uz Liepājas kultūras vērtību apzināšanu, izpēti, dokumentēšanu vai popularizēšanu Liepājas, Latvijas un starptautiskā mērogā un veicina starptautisku pasākumu norisi Liepājā. Vairāki projekti saņemti arī ar prioritāti sekmēt radošo industriju attīstību un nodrošināt pētījumus par Liepājas kultūras un mākslas telpu.

Projektu vērtēšanas komisija izvērtēs iesniegtos projektu pieteikumus 8.martā un rezultāti būs zināmi pēc 14.marta.

Kā ziņots iepriekš, Liepājas Kultūras pārvaldes izsludinātā projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras nozarēs, kā arī starpdisciplinārus projektus. 2016. gadā projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi, nosakot projektu realizēšanas termiņu no 2016. gada 27. marta līdz 2017.gada 26. martam. Piešķirtā finansējuma apjoms vienam projektam ir no 500 līdz 5000 eiro.

Pievieno komentāru

Liepājā