Kuldīgas un Liepājas slimnīcas sadarbosies sadarbosies veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā

Kuldīgas slimnīca un Liepājas Reģionālā slimnīca parakstījušas sadarbības līgumu, kas paredz abu ārstniecības iestāžu sadarbību veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā un kopīgu attīstības projektu īstenošanā, aģentūru LETA informēja Kuldīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska.

Sadarbības mērķis ir attīstīt un veicināt savstarpējo sadarbību Kurzemes reģionā. Par līguma noslēgšanu informēta Veselības ministrija.Abas slimnīcas vienojušās par sadarbības mērķi - nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību sadarbības teritorijas iedzīvotājiem. Lai to panāktu, Kuldīgas slimnīca un Liepājas Reģionālā slimnīca apņemas īstenot vienotu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu un sniegšanu, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti sadarbības teritorijā.

Tāpat slimnīcas plāno īstenot sadarbību ārstniecības personāla un infrastruktūras plānošanā un izmantošanā tā, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tuvāk pacientu dzīvesvietai, un plānot līdzsvarotu pacientu plūsmu starp Kuldīgas slimnīcu un Liepājas Reģionālo slimnīcu atbilstoši to noteiktajam līmenim. Vēl slimnīcas iecerējušas veicināt personāla resursu un medicīnas tehnoloģiju optimālu un racionālu izmantošanu abās slimnīcās, kā arī informēt iedzīvotājus par pakalpojumu pieejamību sadarbības teritorijā.

Slimnīcas arī plāno izmantot iespēju attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru un medicīnas tehnoloģijas, iesaistoties atbalstāmo finansēto struktūrfondu programmās.Līgums paredz izveidot konsultatīvo padomi, kas ne retāk kā reizi gadā pulcēsies kopīgā sanāksmē, lai analizētu iepriekšējā gadā sasniegtos rezultātus un izvirzītu sadarbības virzienus nākamajam gadam, kā arī sniegs ieteikumus par sadarbības turpmāko attīstību un pilnveidošanu. Konsultatīvo padomi veidos abu slimnīcu pilnvarotie pārstāvji, katrai slimnīcai deleģējot darbam padomē divus cilvēkus.

Pievieno komentāru

Liepājā