Klubiņš "Pasaulīte" piedalās festivālā "Nāc un sporto sev par prieku!"

Liepājas BJC "Vaduguns" bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām klubiņš "Pasaulīte" 13.novembrī piedalījās Latvijas Bērnu jauniešu invalīdu sporta federācijas 20 gadu jubilejas sporta festivālā "Nāc un sporto sev par prieku!", kurš notika Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Festivālā piedalījās 368 dalībnieki no 28 Latvijas vietām, kā arī viesi no Lietuvas un Igaunijas. Ikviens varēja izmēģināt savus spēkus 30 individuālās aktivitātēs. LSPA studenti kopā ar Jelgavas Amatu vidusskolas jauniešiem pielāgoja aktivitātes katram dalībniekam, tādā veidā dodot iespēju bērniem gūt pozitīvu pieredzi un sasniegt savus personīgos augstākos rezultātus.

Katrs festivāla dalībnieks saņēma piemiņas balvu un medaļu.

Liepājas BJC "Vaduguns" bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām klubiņa "Pasaulīte" skolotājai Artai Salmiņai tika pasniegts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu ar invaliditāti sporta attīstībā.

Pievieno komentāru

Liepājā