Jaunliepājā Muzeju naktī būs ekskursijas un projekcijas uz ēkas sienas

Pirmo reizi "Muzeju nakts" notikumu kartē ar aktivitātēm iezīmēta arī Jaunliepāja, aicinot cilvēkus pievērst uzmanību šīs pilsētas teritorijas arhitektūrai, kultūrvēstures notikumiem un organizācijām, kas savu mājvietu atradušas tieši Jaunliepājā. „Muzeju nakts” notiks ne tikai ekskursijas, atklājot, kurā no Jaunliepājas ēkām dzīvojis Rainis un Aspazija, bet arī būs projekcijas uz ēkas sienas, kas veidotas balstoties uz Raiņa dzejas lasījumiem ar mūzikas pavadījumu.

Jaunliepājā aktīvi turpina darboties radošā telpa „Ideju bode” un savu darbību attīsta nodibinājums „Dzintara lapsas fonds”. Lai arī organizācijām katrai ir savs konkrēts kultūras satura piedāvājums, tās vieno mērķis popularizēt Jaunliepājas kultūrvēstures mantojumu un veicināt apzināsanos, ka arī Jaunliepāja ir Liepājas neatņemama sastāvdaļa, kurā dzīvo cilvēki. Tāpēc Muzeju nakts ietvaros Jaunliepājā aktivitātes notiks no pulksten 10:00 līdz pat 1:00 naktī:

10:00 - 17:00 Mākslas, dizaina un amatniecības gadatirgus radošajā telpā „Ideju bode”. Mākslas un dizaina gadatirgu organizē, popularizējot Liepājas un Kurzemes novada mākslinieku veikumu. Apmeklētajiem tiks piedāvātas gleznas, trauki, mēbeles, rotas, apģērbs un aksesuāri, kas darināti Liepājā un Kurzemes novadā, kā arī Jauliepājas suvenīri;

17:00-01:00 Publiskā lasītava, Jaunliepājas vēstures izzināšana un diskusijas pie mājas vīna glāzes radošajā telpā „Ideju bode”. Būs iespēja bez maksas saņemts iepriekšējo gadu žurnāla „Liepājas vēstules” un „Kultūras pulss” izdevumus;

19:00 – 1:00 SLO “Dzintara lapsas fonds” aicina Liepājas un Jaunliepājas bērnus un pieaugušos uz atvērtām darbnīcām pie Lieliskā lapsas kunga. Būs iespēja uzbūvēt debesskrāpi, uzzīmēt namu, kurā ciemojusies Aspazija ar Raini, uzzināt kaut ko vairāk par Jaunliepājas un Annas tirgus plača vēsturi, kopā pavadīt labi laiku, padauzīties, paklausīties, pazīmēties, palīmēties, pabūvēties! Teodora Breikša ielas garumā būs iespēja zīmēt ar krītiņiem uz asfalta;

19:00 un 21:00 „Meklējot Raini un Aspaziju” – ekskursija pa Jaunliepājas kultūrvēstures ielām. Ekskursiju vadīs Gunārs Silakaktiņš. Tikšanās Annas tirgus laukumā.

19:00 un 21:00 „Paņeveža, Liepāja, Grobiņa un Rainis” – ekskursija Raiņa parka, ko vadīs Inta Vanaga. Tikšanās Annas tirgus laukumā.

22:00 – 01:00 Projekcijas uz ēkas Teodora Breikša ielā pie Annas tirgus laukuma. Projekciju autori ir Laura Kazberaviča un Jānis Šnipke, Raiņa dzeju lasīs Miķelis Strazdiņš, mūzikas pavadījumu veido Jānis Šnipke. Koncepcija: „Siets un nesiets/Jaunliepājas nakts”. Video projekcijas vadmotīvs veidots mijiedarbībā ar vidi un autoru dzejas rindām. Kā dzejas sajūtu smalkums satiekas ar raupjo plakni, tā daba atstāj nospiedumus pilsētvidē, vai otrādi!? ...viņa būtne visa laikā sieta! Mēs nesieti nekur. Kā mums būs saprasties?

Radošās telpas „Ideju bode” īpašniece
Krista Kalnarāja

Pievieno komentāru

Liepājā