Izsludināts Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkurss 2016. gadam

Lai veicinātu Liepājas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, Liepājas pilsētas pašvaldība 2016. gada 29. februārī izsludināja Veselības veicināšanas projektu konkursu, ar kuru tiks līdzfinansēti projekti veselīga dzīvesveida veicināšanai atbilstoši veselības aprūpes prioritārajām jomām. Konkursa kopējais budžets 2016. gadam ir 7000 eiro, informē Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova.

2016. gada prioritārās veselības veicināšanas jomas ir veselīgs dzīvesveids, t.sk., veselīgs un sabalansēts uzturs, ikdienas fiziskās aktivitātes veicināšana, kā arī atkarību un garīgās veselības profilakse, t.sk., ģimenes veselība.

Projektu realizācija jāparedz Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem. To pieteicējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Projektu  pieteikumus var iesniegt līdz 2016. gada 18. martam plkst. 17.00 projektu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā.

Ar konkursa mērķi, līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem, projektu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību, kā arī ieviešanas nosacījumiem var iepazīties Liepājas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā „Veselība” – “Aktualitātes”.
 
Projektu konkursā var pieteikt projektus un pasākumus, kas plānoti 2016. gadā.

Uzziņai: no 2015. gada mainīta kārtība, kādā piešķir finansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm Liepājas pilsētā. Turpmāk finansējums tiks piešķirts projektu konkursa formā. Izvērtējot saņemtos pieteikumus un pašvaldības piešķirto finansējumu, projektu konkurss var tikt izsludināts vairākas reizes gadā.

Pievieno komentāru

Liepājā