Izsludina NVO projektu līdzfinansēšanas konkursu

Lai atbalstītu sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, 1. februārī tiek izsludināts Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkurss.

Konkursa mērķis ir sekmēt NVO dzīves kvalitātes uzlabošanos un veicinātu sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā, informē Liepājas pilsētas domes sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže.

Šāds projektu konkurss Liepājā tiek organizēts jau no 2003. gada (šogad jau 14. reizi). Pašvaldības finansējums tiek piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

2016. gadā konkursam ir paredzēts finansējums 28 000 EUR apmērā. 2015. gadā līdzfinansējums tika piešķirts 37 organizācijām.

Projektu konkursa nolikums un veidlapas ir pieejamas ŠEIT

Projektu pieteikumu oriģināli ir jāiesniedz līdz š.g. 19. februārim Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: nvo@dome.liepaja.lv.


Pievieno komentāru

Liepājā