Izglītos par finansu vadības jautājumiem

16. decembrī plkst. 10 Liepājā, viesnīca „Amrita”, notiks seminārs „Finanšu vadības jautājumi ES struktūrfondu projektu ieviešanā”. Dalība bez maksas.

Semināru rīko Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs, lai  palīdzētu projektu iesniedzējiem – pašvaldībām, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām - sagatavot kvalitatīvus, finansiāli pamatotus projektu iesniegumus. Tātad lai mēs, kurzemnieki, saņemtu Eiropas Savienības un citu fondu finansējumu attīstībai.

09.30 – 10.00Dalībnieku reģistrācija, kafija
10.00 – 12.30  Projekta budžeta plānošana
Finanšu plūsmas plānošana un uzraudzība projektā
Projekta finanšu atskaišu sagatavošana
12.30 – 12.50 Kafijas pauze
12.50 – 15.00  Izdevumu attiecināšanai no ES struktūrfondiem nepieciešamā dokumentācija un prasības tās noformēšanai
Projekta ārējais audits un finanšu kontroles
PVN plānošana, uzskaite un atgūšana.
15.00 – 15.15 Jautājumi, diskusija, semināra novērtējums

Pievieno komentāru

Liepājā