Ielu regulāra kopšana samazina putekļu daudzumu pilsētā

Veicot grants seguma ielu apstrādi ar īpašu maisījumu un nodrošinot asfaltēto un bruģēto ielu brauktuvju ikdienas uzkopšanu pēc ziemas mēnešiem un visu vasaras sezonu, Komunālā pārvalde rūpējas par to, lai pilsētā ierobežotu putekļu veidošanos. Taču arī uzņēmumi un iedzīvotāji katrs var gādāt par gaisa tīrību pilsētā, informē "Komunālās pārvaldes" sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

“Darbs pie grants seguma ielu uzturēšanas šovasar turpināsies. Divas reizes šajā vasarā notiks grants seguma ielu apstrāde ar pretputekļu maisījumu, tādējādi saglabājot pozitīvos ieguvumus no iepriekšējos gados grants programmas īstenošanas ietvaros paveiktā,” informē Komunālās pārvaldes Ceļu nozares vadītājs  Mārtiņš Jākobsons.

Pagājušajā nedēļā ar pretputekļu maisījumu jau apstrādāti Pļavu ielas grants posmi un citu apkaimes ielu grants segums. Šajā nedēļā darbi turpināsies Ezermales puses grants seguma ielās, pēc tam – Ziemeļu priekšpilsētas esošajās ielās.

Ņemot vērā pozitīvo efektu, ko dod pretputekļu pasākumi, šogad, kad grants programma noslēgusies, ielu apstrāde ar pretputekļu materiālu notiks visos iepriekš atjaunoto 97 ielu posmos, t. i., aptuveni 33 kilometru garumā, tagad – maijā un otro reizi – augustā.

Grants ielu apstrāde ar pretputekļu maisījumu Liepājā ir uzsākta 2013. gadā, grants seguma ielu atjaunošanas programmas ietvaros apstrādājot atjaunotos posmus. 

“Tomēr pilnībā apmierināti ar situāciju grants ielās varēsim būt tad, kad tās pārbūvēsim uz cieto, t.i., asfaltbetona vai bruģa segumu un tajās tiks izveidoti arī nepieciešamie lietus ūdens aizvadīšanas tīkli,” vēl piebilst M. Jākobsons.

Pilsētnieki jau informēti, ka aprīlī ir pabeigta ielu attīrīšana no smilts/grants daļiņām, kas uz brauktuvēm bija izkaisītas kā pretslīdes materiāls ziemas sezonā. Arī šis darbs ir svarīgs, lai mazinātu putekļus. Šogad Komunālā pārvalde to novākšanu organizēja tūdaļ pēc sniega nokušanas – marta sākumā, t.i., mēnesi agrāk, nekā iepriekšējos gados. Darbus agrāk ļāva uzsākt sausais un salīdzinoši siltais laiks.

Ielu brauktuvju attīrīšana no citiem sīkajiem atkritumiem pilsētā turpinās arī šobrīd un joprojām, ik nedēļas, notiks visu vasaru, līdz vēlam rudenim. 

Ir dažādas metodes, kā no brauktuvēm ar cieto segumu tiek novākts putekļus veicinošs materiāls. Vietām smiltis un grants daļiņas jeb saslaukas tiek novāktas ar rokām, citviet ar tehniku. Pielietotās tehnoloģijas veids ir atkarīgs no saslauku daudzuma un seguma veida.

Darbus saskaņā ar līgumu par ielu ikdienas uzturēšanu veic uzņēmums SIA “Tranzīts L”, kuras rīcībā ir trīs putekļu sūcēji un strādnieku brigāde.

Taču arī  uzņēmumi, tāpat arī ikviens iedzīvotājs var rūpēties par gaisa kvalitāti pilsētā.

Ieviešot videi draudzīgas tehnoloģijas un ražošanas procesu pāvaldību, putekļu un smaku veidošanos būtiski spēj ierobežot uzņēmumi.

Savukārt, piemēram, katrs no mums retāk var izmantot privāto autotransportu, biežāk pārvietoties ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu.

Iedzīvotājiem nevajadzētu dedzināt arī pērno zāli, lapas, zarus, plastmasu, ar laku/krāsām/līmi apstrādātus koksni un citus atkritumus, jo tas viss rada pilsētas gaisa piesārņojumu.

Diemžēl arī sētnieki vietām savu darbu varētu veikt labākā kvalitātē. Nereti ir gadījumi, kad sētnieki smilti, granti un citus sīkos atkritumus no ietvēm, kuru notīrīšana ir viņu atbildībā, nevis savāc un izber atkritumu konteinerā, kā tam vajadzētu būt, bet pārslauka uz ielas brauktuves joslu, kamdēļ nepieciešama atkārtota tās uzkopšana par pilsētas līdzekļiem.

UZZIŅAI
No 2012. – 2015. gadam grants ielu seguma remonta programmas ietvaros būtiski uzlabots  97 grants seguma ielu tehniskais stāvokli 33 kilometru kopgarumā.
Ieguvumi pēc grants seguma uzlabošanas plāna īstenošanas Liepājas pilsētā 2012. -2015. gadam:
Uzlabots šo ielu izskats, satiksmes drošība un cilvēku komforts;
Ielas klātne ieguvusi noteiktu platumu, citiem vārdiem, grantēto ielu robežas vairs nav saplūdušas ar blakus teritorijām;
Novērsta peļķu veidošanās;
Uzlabota uzņēmējdarbības vide tur, kur pie uzņēmumiem var nokļūt pa grants  seguma ielām;
Ietaupīti budžeta līdzekļi – samazinājies ikdienas uzturēšanas ietvaros nepieciešamais grants seguma planēšanas un profilēšanas reižu skaits;
Samazināta putekļu veidošanās iespēja;
Nomainot esošo segumu vai to papildinot ar jaunu grants kārtu, uzlabota ielas nestspēja;
Ielas pamats sagatavots asfaltēšanai, ja nākotnē tiks piesaistīts finansējums asfaltēšanas darbiem.

Pievieno komentāru

Liepājā