Iedzīvotāju iebildumu dēļ dome plāno atteikt atļaujas izsniegšanu azartspēļu zāles atvēršanai Liepājas centrā

Sabiedriskās apspriešanas laikā no iedzīvotājiem saņemti iebildumi pret azartspēļu zāles atvēršanu Liepājas centrā, Lielajā ielā 7, tādēļ dome plāno atteikt atļaujas izsniegšanu.

Kopā saņemtas 932 anketas. Atbalstu spēļu zāles atvēršanai izteikuši septiņi iedzīvotāji, spēļu zāles atvēršanu neatbalsta 915 iedzīvotāji, savukārt 10 publiskās apspriešanas anketas atzītas par nederīgām.

Kā galvenos argumentus pret spēļu zāles atvēršanu iedzīvotāji minējuši pārāk tuvo atrašanās vietu Svētās Trīsvienības katedrālei un kultūras iestādēm. Tāpat iedzīvotāji uzskata, ka pilsētā jau ir pietiekami daudz spēļu zāļu un tās izraisa lielu atkarību. Savukārt kā galvenais pozitīvais arguments spēļu zāles atvēršanai minēti ienākumi pilsētas budžetā.

Pašvaldībai saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu ir pienākums izvērtēt to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, un ir tiesības atteikt atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai.

Izvērtējot Azartspēļu un izložu likumā noteiktos nosacījumus, konstatēts, ka dome nav tiesīga izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai konkrētajā vietā, jo tas rada Liepājas iedzīvotāju interešu aizskārumu - blakus atrodas baznīca, kultūras iestāde, banka, biroji, kur ikdienā strādā, darbojas un uzturas gan pilngadīgas, gan nepilngadīgas personas. Papildus tam publiskās apspriešanas rezultātā 99% no saņemtajām anketām izteikts noraidījums iecerei Lielajā ielā 7 atvērt spēļu zāli, informēja pašvaldībā.

Lēmuma projekts, kas paredz atteikt SIA "Garkalns" izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu organizēšanai Lielajā ielā 7, Liepājā, tiks izskatīts Liepājas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas 12.septembra sēdē. Pēc tam tas tiks virzīts uz 19.septembra Liepājas domes sēdi lēmuma apstiprināšanai.

Kā ziņots, ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Lielajā ielā 7 pašvaldībā 13.jūnijā griezusies SIA "Garkalns".

Pievieno komentāru

Liepājā