Iedzīvotāji aicināti pieteikt talkošanas vietas

Lai sekmētu Liepājas pilsētas teritorijas sakopšanu, aprīlis jau tradicionāli tiek izsludināts par Spodrības mēnesi, kura ietvaros tiek apzinātas, sakārtotas un uzpostas pilsētas nesakoptās teritorijas. Liepājas dome aicina iedzīvotājus gan informēt pašvaldību par tām pilsētas teritorijām, kuras būtu jāsakopj, gan pieteikt savas talkošanas vietas Lielajā talkā.

Lielā talka visā Latvijā šogad norisināsies sestdien, 23.aprīlī, no pulksten 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā, informē Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Par tām pilsētas vietām, ko nepieciešams sakopt Lielās talkas laikā, iedzīvotāji aicināti ziņot domes Vides nodaļai pa tālruni 63404745, kā arī rakstot uz e-pasta adresi: alda.damberga@dome.liepaja.lv vai dace.liepniece@dome.liepaja.lv. Tāpat iedzīvotāji aicināti informēt par tām teritorijām, kuras tie plānojuši Lielās talkas laikā sakopt. Tas nepieciešams tādēļ, lai šīs vietas tiktu iekļautas atkritumu savākšanas maršrutā.  Arī reģistrējot savu talkošanas vietu mājas lapā www.talkas.lv, tā vispirms ir jāsaskaņo ar savas pašvaldības koordinatoru, kas Liepājā ir domes Vides nodaļa. 

Lai noskaidrotu, kurās no pilsētas vietām Spodrības mēneša talkas būtu visvairāk nepieciešamas un kuras no teritorijām piedāvāt potenciālajiem talciniekiem, 1.aprīlī domes Vides nodaļas, Nekustamā īpašuma pārvaldes, izpilddirekcijas, SIA „Komunālā pārvalde”, pašvaldības aģentūras „Nodarbinātības projekti”, kā arī pašvaldības policijas darbinieki devās apsekot pilsētu. Maršrutā tika iekļautas gan teritorijas, par kurām ziņoja pašas iestādes, gan ar mobilās lietotnes “Vides SOS” starpniecību pieteiktās vietas. Kopumā reida laikā tika atzīmētas 45 vietas, kuras Spodrības mēneša laikā būtu jāsakopj.

Talcinieki var pieteikties sakopt sekojošas teritorijas:
1.Kāpu zona no Zvejnieku alejas 11A līdz 11B
2.Klaipēdas iela 138
3.Dienvidu fortu teritorija
4.Dunikas iela 2/24 (Pērkones kanāla mala) un Dunikas iela 28
5.Ezerlīču ielas teritorija
6.Medņu iela 9 un 13
7.Teritorija pie O.Kalpaka tilta uz jūras pusi
8.Pulvera iela 2; 2A; 2B; 2C; 4A
9.Atpūtas vietas “Beberliņi” teritorija

Pārējās apsekotās teritorijas, kuru sakopšanai nepieciešama dažāda veida tehnika, uzkops pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”.

Pēc tam, kad savas talkošanas vietas būs pieteikuši arī iedzīvotāji, tiks izveidota karte, kur būs apskatāmas visas teritorijas, kā arī atkritumu konteineru atrašanās vietas Lielās talkas dienā.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, visus talkas darbus koordinē domes Vides nodaļa, kas konsultē iestādes, organizācijas un iedzīvotājus par teritoriju sakopšanu, kā arī apkopo informāciju par talkas laikā paveiktajiem darbiem. Ikviens iedzīvotājs, kuram ir jautājumi par Lielās talkas norisi vai teritoriju uzkopšanu, var vērsties domes Vides nodaļā. Papildu informācija par Lielo talku Latvijā pieejama mājas lapā www.talkas.lv   

Pievieno komentāru

Liepājā