Gatavo jaunā Liepājas cietuma būvniecības iepirkumu

Pabeigta jaunā Liepājas cietuma būvprojekta izstrāde, un tiek veikti darbi cietuma būvniecības iepirkuma izsludināšanai, ziņojumā valdībai norāda Tieslietu ministrijā (TM).

Līgums, kas tika noslēgts ar VAS "Tiesu nama aģentūru" (TNA), paredz, ka TNA divu mēnešu laikā pēc jaunā cietuma būvprojekta un atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas sagatavo cietuma būvdarbu iepirkumu plānu, iekļaujot tajā iepirkumus, kas nav atdalāmi no būvdarbiem un uzskatāmi par būvniecības procesa sastāvdaļu.

Patlaban TNA veic darbus jaunā cietuma būvniecības iepirkuma izsludināšanai.

Ziņojumā ministrija arī vēlreiz norāda, ka jaunā cietuma izmaksas būs lielākas, nekā bija plānots koncepcijā. Analoga cietuma būvniecības pieredze Igaunijā liecina, ka būvniecības reālās izmaksas ir iespējams noskaidrot tikai tad, kad jaunā cietuma būvniecības iepirkumā pretendenti iesniedz savus piedāvājumus, skaidro TM.

Ziņojums tiks vērtēs 16. novembra valdības sēdē.

Iepriekš ministrijā ziņoja, ka projekta kopējās izmaksas varētu pārsniegt iepriekš aplēstos 78 miljonus eiro. Vēl pirms tam tika nolemts slēgt līgumu ar TNA par jauna cietuma būvdarbu organizēšanu par 74 916 673 eiro.

Pievieno komentāru

Liepājā