FOTO: Ziemas dienests Liepājā darbam gatavs

No 1. novembra, ja būs nepieciešams, pārvaldes Ziemas dienests uzsāks diennakts dežūras. Ir sastādīts dežurantu darba grafiks, ziemas dienestā iesaistītie cilvēki ir sagatavojušies saviem pienākumiem. Viņi izvērtēs darbu nepieciešamību, pasūtīs, koordinēs un kontrolēs ielu tīrīšanu, izpildes laiku, kvalitāti, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ielu uzturēšana tiek plānota atbilstoši noteikumiem „Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kas apstiprināti ar 2009. gada 3. decembrī, kā arī saskaņā ar līgumu, ko SIA „Komunālā pārvalde” ir noslēgusi ar akciju sabiedrību „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajonu.

Otrdien, 29. oktobrī, a/s „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons tehnikas bāzē Ostas ielā notika preses konference par Ziemas dienesta darbības uzsākšanu un ielu tīrīšanu 2013./2014.gada ziemas sezonā. Par iecerēm informēja SIA „Komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Jānis Neimanis un „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons vadības pārstāvis Armands Sanders.

Uzturēšanas prioritāte ir noteikta maģistrālajām ielām un ielām ar sabiedriskā transporta satiksmi, jo no šo ielu stāvokļa ir atkarīga autotransporta satiksmes funkcionēšana kopumā pilsētā. Vispirms tiks nodrošināta A, A1 un B klases ielu uzturēšana un tīrīšana noteiktajos termiņos un kvalitātē.

Pēc vairāku Eiropas Svienības līdzfinansēto ielu rekonstrukcijas projektu nodošanas ekspluatācijā Liepājā iepriekšējā un šajā gadā ir izdarītas izmaiņas kopjamo ielu sarakstā. Bet daļā no maģistrālajām ielā turpinās rekonstrukcija, tāpēc tās ir slēgtas un te sniega tīrīšana netiek paredzēta.

„Komunālā pārvalde” ir vienojusies ar reģionālo meteoroloģijas dienestu par operatīvu laika prognožu piegādi. Informāciju par laika apstākļiem Ziemas dienests apkopos četras reizes diennaktī. Tas ļaus labāk plānot ielu kaisīšanas/tīrīšanas darbus.

Savukārt a/s „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons ir veicis pakalpojuma sniegšanā nepieciešamās tehnikas pārbaudes, iepirkts kaisāmais materiāls, veikti citi priekšdarbi.

Lai Ziemas dienesta dežurants labāk kontrolētu uzdoto darbu izpildi, ielu kaisīšanas un tīrīšanas tehnika šajā sezonā būs aprīkota ar GPS sistēmu, kas fiksēs tehnikas pārvietošanos pilsētā. Tā būs papildu iespēja vizuālajai kontrolei, ko veic Ziemas dienesta dežurants. GPS sistēmas dati tiks pievienoti rēķiniem par paveikto darbu apmaksu.

Gaidāmajā ziemas sezonā, no 2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada 1. aprīlim, brauktuvju uzturēšanas darbu apmaksai ir plānots finansējums kopumā tāds pats kā iepriekšējā sezonā – Ls 888 913 apmērā. To veidos ostas nodevas,  Autoceļu fonds, valsts dotācija tranzītceļu tīrīšanai pilsētas teritorijā un pilsētas pamatbudžeta nauda, kas paredzēta ielu uzturēšanai.

Tāpat kā iepriekšējos gados atsevišķās ielās tiks uzstādītas satiksmi ierobežojošas zīmes „Apstāties aizliegts” laika posmā no plkst. 22.00 līdz 7.00.

Autovadītāji un ikviens satiksmes dalībnieks arī aicināts saprast, ka ziemas apstākļos pilsētas  ielas kādu laiku var būt slidenas un nenotīrītas. Ziemā vasaras apstākļus nav iespējams nodrošināt. No brīža, kad sāk snigt un veidojas apledojums, līdz mirklim, kad tiek notīrītas un nokaisītas brauktuves, paiet vairākas stundas. Tāpēc autobraucējiem ieteicams izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, automašīnām savlaicīgi uzlikt ziemas riepas, uzturēt tehniskā kārtībā transportlīdzekļu gaismas, kā arī braukt uzmanīgi. Un spēkratus novietot tā, lai tie netraucētu ielu kopšanas tehnikas darbus.

Pašvaldības iepirkumu komisija 2012. gada rudenī ir pieņēmusi lēmumu, ka ar akciju sabiedrību „Latvijas autoceļu uzturētāju” var slēgt līgumu par tiesībām veikt Liepājas pilsētas ielu uzturēšanas darbus ziemas sezonās līdz 2016. gada aprīlim, tātad uz četriem gadiem. Konkursam tika saņemts viens piedāvājums – minētais uzņēmums pašvaldībai iesniedza savu piedāvājumu par nosacīto līgumcenu vienai ziemas sezonai – Ls 746 205,15, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Piedāvātā līgumcena par visu līguma darbības laiku ir Ls 2 984 820,60, neskaitot PVN. Piedāvātā cena nenozīmē, ka tieši šādu summu darbu veicējs arī saņems. Samaksu uzņēmējs saņems tikai par paveikto, to savukārt noteiks pasūtītājs, laika apstākļi un pilsētas budžeta iespējas katru gadu.

UZZIŅAI

Sazinoties:

1) pa diennakts mobilo telefonu: 22011963;

2) pa epastu: info@kpliepaja.lv;

3) izmantojot sociālā tīkla kontu: twitter.com/kpliepaja.

iedzīvotāji Komunālo pārvaldi varēs informēt par pilsētas ielu stāvokli ziemas sezonā.

Pa šiem saziņas kanāliem iedzīvotāji var pieteikt arī gadījumus, kad nedarbojas ielu apgaismojums; applūduši brauktuvju posmi; nedarbojas luksofori; nolauztas ceļazīmes; ja publiskajās teritorijās nolūzuši koki vai lieli zari.

Jebkurš pieteikums tiks piereģistrēts un informācija nodota speciālistiem faktu pārbaudei un novēršanai.

Pievieno komentāru

Liepājā