FOTO: Varēs mācīties modernās telpās

Trešdien, 29. aprīlī, svinīgi atklāta Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas renovētā izglītības ēka Toma ielā 23/25 – skolas darbnīcas, kurās tiek realizētas Ādas izstrādājumu dizaina, Interjera dizaina, Arhitektūras, Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas, kā arī apgūti vidusskolas mācību priekšmeti.

Piedāvājam foto!

Izglītības iestādē veikti vienkāršotās renovācijas darbi, realizējot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas ēkā Toma ielā 23/25", informē Projekta vadītāja Sanda Liepa Vjakse.

Vienkāršotās renovācijas darbi notika firmas SIA "UPTK" vadībā.

Uzlabotā infrastruktūra nodrošina siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, tādējādi paaugstinot izglītības ēkas energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanai, kā arī ir radīti daudz optimālāki apstākļi  LDMV audzēkņiem un darbiniekiem  mācību procesa sekmīgai nodrošināšanai.

Projekta kopējās izmaksas bija 111756,12 eiro ar PVN. 85% no izmaksām sedza Klimata pārmaiņu finanšu instruments,15% LR Kultūras ministrija. Projektu līdzfinansēja Liepājas pilsētas pašvaldība.

Pievieno komentāru

Liepājā