FOTO: Sumina čaklākos Liepājas skolēnus

PAPILDINĀTA. Ceturtdien, 19. decembrī, Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš sveica 38 Liepājas vispārizglītojošo skolu izcilniekus, kuri pirmo mācību semestri beiguši ar teicamiem un izciliem sasniegumiem. Teicamnieki saņēma pašvaldības Patiecības rakstus un naudas balvas 50 latu apmērā, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Naudas balvas tiek piešķirtas jau otro reizi – pagājušā mācību gada beigās tās saņēma 44 skolēni. Daudziem no viņiem tas bijis stimuls censties, lai šo izcilo vērtējumu saglabātu – 14 skolēni jeb 37 % no teicamniekiem naudas balvas saņēma atkārtoti. Visvairāk naudas balvas saņēma vidusskolēni no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas (10), Liepājas 8. vidusskolas (8), Liepājas 7. vidusskolas (7), Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas (6). Pa divām balvām tika Liepājas 2. vidusskolai, J.Čakstes 10. vidusskolai un Liepājas 12. vidusskolai, viena – Liepājas 15. vidusskolai.

Kā uzsvēra Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, pašvaldības mērķis, ieviešot naudas balvas, bija parādīt, ka tā ļoti lepojas ar saviem jaunajiem talantiem, kuri veidos pilsētas nākotni. Mērs izteica pateicību arī bērnu vecākiem un pedagogiem, kuri kopā ar skolēniem paveikuši milzīgu darbu. „Jūsu uzstādījumi ir augsti, lai līdz mācību gada beigām izdodas pacelt šo „latiņu” vēl augstāk!”, novēlēja Sesks.

Kā zināms, šā gada martā Liepājas Domes sēdē apstiprināja jaunu  nolikumu "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju”, lai stimulētu ne tikai mācību olimpiāžu uzvarētājus, bet jauno talantu izaugsmi, attīstību un labākus mācību rezultātus  visās Liepājas vispārizglītojošās skolās. Prēmijas teicamniekiem tiek pasniegtas divas reizes gadā – beidzot pirmo semestri un mācību gada beigās.

Par izciliem sasniegumiem visos valsts centralizētajos eksāmenos, iegūstot visaugstāko zināšanu novērtējumu ne mazāk kā 85% katrā eksāmenā paredzēta naudas balva Ls 1000 apmērā, par starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos iegūto atzinību paredzēta naudas balva līdz Ls 75, par  3.vietu - līdz Ls 100, 2.vietu - līdz Ls 150, 1.vietu - līdz Ls 200. Par dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs paredzēta naudas balva līdz Ls 400.

Pievieno komentāru

Liepājā