FOTO: Organizēs publisko apspriešanu par koku nociršanu Jūrmalas parkā

Projekta "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija" īstenošanas laikā Liepājas dome līdz 30. aprīlim organizē publisko apspriešanu par trīs koku nociršanu Jūrmalas parkā, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas 15. aprīļa izbraukuma sēdes protokolu Nr.8, publiskai apspriešanai tika nodots jautājums par trīs koku, kas traucē Jūrmalas parka pastaigu celiņa rekonstrukciju un apgaismojuma izbūvi, nociršanu. Uzsākot celiņa rekonstrukciju, konstatēti trīs potenciāli bīstami koki, kuru ciršana nav paredzēta projektā, tādēļ par tiem jālemj atsevišķi, organizējot publisko apspriešanu:

• Holandes liepa – aug slīpi un traucē pārvietoties pa parka celiņu;
• Parastais osis – sasvēries, ar pacēlušos sakņu sistēmu, draud izgāzties;
• Kaukāza plūme – aug zem lielo koku vainagiem uz projektētās apgaismojuma trases.

Aptaujas lapas par trīs potenciāli bīstamo koku nociršanu var saņemt un aizpildīt Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai elektroniski Liepājas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība. Aizpildīta aptauja jāiesniedz līdz 30. aprīlim.

Papildus informācija par publisko apspriešanu var saņemt pie Vides un veselības daļas dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis:63404744, e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv.

Pievieno komentāru

Liepājā