FOTO: No Karostas kanāla izcelti kuģu fragmenti, automašīnu vraki un lidmašīnas šasija

Liepājā noslēgumam tuvojas Karostas kanāla attīrīšanas pilotprojekts, kura laikā no kanāla izcelti kuģu fragmenti, automašīnu vraki un lidmašīnas šasija, informē Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

No Karostas kanāla izceltie priekšmeti ir dažāda veida un vecuma. Interesantākie atradumi ir divu kuģu koka korpusu fragmenti, viens no kuriem ir kniedēts, kā arī divu automašīnu vraki un lidmašīnas šasija. No kanāla lielā daudzumā izceltas arī riepas, kuģu tauvas, lielizmēra baļķi un dažāda lieluma metāla priekšmeti.

Darbus veic SIA "Jūras vējš", kas uzvarēja izsludinātajā iepirkumā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņihs atzina, ka līdz šim ir paveikti aptuveni 95% no pilotprojektā plānotajiem darbiem un atlicis vēl izcelt vairākus desmitus tonnu smagos betona balstus, kas iepriekš izmantoti kuģu un zemūdeņu tauvošanai. Smagākais no tiem varētu svērt ap 100 tonnām.

Pilotprojekta mērķis bija atrast labāko tehnoloģisko risinājumu lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanai no Karostas kanāla grunts. Līguma summa ir 398 321,70 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Pilotprojektam tika izraudzīta teritorija 10 hektāru platībā Karostas kanāla vidienē, kas ir raksturīga visam kanālam. Izpētes rezultātā ir apzināti lielāki un mazāki izceļamie priekšmeti, turklāt, ja kanāla vidējais dziļums ir deviņi metri, tad šajā teritorijā atrodas "L" burta formas padziļinājums līdz 13 metriem, kur dūņu kārta ir biezāka.

Lai turpinātu Karostas kanāla attīrīšanu, 17.decembrī Liepājas SEZ pārvalde parakstīja līgumu ar Vides un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta" īstenošanu. Līgums iekļauj divus pilotprojektus, kuru mērķis ir 10 hektāru platībā noskaidrot labāko tehnoloģiju tehnogēno priekšmetu izcelšanai un piesārņotās grunts izsmelšanai, kā arī atlikušās Karostas kanāla akvatorijas 68 hektāru platībā attīrīšanu no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem. Kopējās projekta izmaksas ir 9,6 miljoni eiro, no kuriem nepilni 85% ir ES Kohēzijas fonda finansējums.

"Karostas kanāls ir pilsētai un ostai svarīgs objekts, diemžēl ar vēsturisku piesārņojumu, un, kamēr tas nav attīrīts no dažāda lieluma priekšmetiem un nav izsmeltas piesārņotās nogulsnes, ik dienu pastāv dažādi vides riski," informēja Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš. "Tieši tādēļ īstenojam divus pilotprojektus, lai noskaidrotu labāko tehnoloģiju priekšmetu un piesārņoto dūņu izcelšanai, bet pēc tam attīrīsim visu Karostas kanāla akvatoriju no dažādiem priekšmetiem. To nosaka arī noslēgtais līgums ar VARAM. Jau nākamā gada sākumā izsludināsim iepirkuma procedūru, lai 2015.gadā varētu paveikt plānotos darbus."

Liepājas ostas Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas izveidota 20.gadsimta sākumā. No 1945.gada līdz 1994.gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorija, kurā atradās jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi nopietnas ekoloģiskas problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos.

Līdz šim veiktās izpētes liecina, ka ar naftas produktiem un smagajiem metāliem ir piesārņoti aptuveni 650 000 kubikmetru Karostas kanāla gultnē atrodošos dūņu un smilšu sanesu nogulumu. Piesārņojuma koncentrācija un slāņa biezums ir lielāks kanāla austrumu daļā.

Pievieno komentāru

Liepājā