FOTO: Liepājas jauniešus informē par bezdarba mazināšanas programmu

Lai aktīvi risinātu jautājumu par jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanu visā Latvijā, tostarp, Kurzemē, tiek īstenota programma «Jauniešu garantija». Ar to īpašā pasākumā Liepājas «Jauniešu mājā», ko apmeklēja teju 200 jauniešu,  tika iepazīstināti liepājnieki. Pasākumā izskanēja fakts, ka apzināto nestrādājošo jauno cilvēku skaits Liepājā šobrīd ir vairāk nekā 800, kam «Jauniešu garantija» līdz 2020.gadam palīdzēs iegūt darba tirgus prasībām atbilstošas prasmes un kvalifikāciju, vai pat veidot savu uzņēmējdarbību.

«Labs rādītājs ir tas, kas puse Liepājas jauniešu pēc pamatizglītības iegūšanas aiziet mācīties profesionālās izglītības skolās, kur apgūst amatu. Šajās mācību iestādēs tiek ieguldītas investīcijas rekonstrukcijai, modernizācijai un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, pieaug arī to prestižs, un šie faktori kopā noteikti ietekmēs jauniešu spēju konkurēt darba tirgū,» «Jauniešu garantijas» pasākumā uzsvēra Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis.

Neiztikt arī bez pašu jauniešu intereses un vēlmes pilnveidoties. «Jaunieši neturpina mācīties vairāku iemeslu dēļ. Daļa no viņiem ir degradējusies un datoru izmanto nevis informācijas meklēšanai, bet lai spēlētu spēles. Populāra ir arī atruna, ka skolotājs nespēj skolēnu aizraut, un viņš zaudē interesi par mācību priekšmetiem, kas sākotnēji šķituši saistoši. Daudziem arī trūkst motivācijas mācīties tālāk, jo var taču pabeigt skolu, gadu kaut kur pastrādāt, dabūt bezdarbnieka pabalstu un pienācīgi dzīvot,» nereti novērojamo vienaudžu skatījumu uz dzīvi raksturo  Liepājas skolēnu Domes prezidente Katrīne Krūmiņa. Viņa kā vienu no risinājumiem saskata karjeras stundas ieviešanu skolās, kurās audzēkņiem palīdzētu izvēlēties nākotnes profesiju un sagatavoties darba tirgus izaicinājumiem.

Kurzemē jauniešu bezdarba problēmas risinājumā liela loma būs arī programmai «Jauniešu garantija», kuras īstenošanai Latvijā Eiropas Komisija, Latvijas valsts un privātie finansētāji atvēlējuši 66,7 miljonus eiro. «Jauniešu garantijas» programmu īsteno trīs aģentūras. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īsteno vienu un pusotru gadu ilgas profesionālās izglītības programmas jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ neturpina mācības un nav atraduši darbu. Tādejādi jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem īsā laikā var iegūt profesionālo kvalifikāciju profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā kādā no aptuveni 110 profesionālās izglītības programmām. Savukārt NVA sniedz jauniešiem informāciju par Latvijā pieejamām darbavietām, profesionālās pilnveides programmām un darbam nepieciešamajām iemaņām. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar pašvaldībām neaktīvajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem sniegs iespēju piedalīties projektā «Proti un Dari!», nodrošinot regulāru padomdevēju atbalstu un katram jaunietim izstrādātu individuālu pasākuma programmu prasmju attīstībai.

«Jauniešu garantija» pasākumā liepājnieki varēja iepazīties ar programmas sniegtajām iespējām, uzklausīt dažādu iedvesmojošu personību viedokli par īstā dzīves ceļa izvēli, personīgi tikties un pārrunāt ar karjeru saistītos jautājumus ar NVA konsultantiem un piedalīties dažādās jauniešus motivējošās un izklaidējošās radošajās darbnīcās. Lai iepazīstinātu sabiedrību ar programmu «Jauniešu garantija», interaktīvi pasākumi notiks arī Jelgavā (24.aprīlī) un Valmierā (30.aprīlī).


Inese Blaune
PROSPERO Sabiedriskās attiecības

Pievieno komentāru

Liepājā