FOTO: Liepājā atklāj jauno biomasas katlumāju

Ceturtdien, 21. novembrī, Liepājā, Kaiju ielā 33, notika uzņēmuma "Liepājas enerģija" jaunās biomasas katlumājas atklāšana.

Piedāvājam foto.

Jaunajā katlumājā, kas aizņem vairāk nekā 2400 kvadrātmetrus, uzstādīti divi ar šķeldu kurināmi ūdens apkures katli (katra katla jauda ir 15 megavati) komplektā ar visām nepieciešamajām palīgiekārtām. Uzbūvētas arī divas šķeldas novietnes.

Biomasas katlumāju darbinās apkures sezonas laikā, kad ir lielāks pieprasījums pēc siltumenerģijas.

Šā objekta pabeigšana ir nozīmīgs solis uzņēmuma ražošanas jaudu attīstībā, Liepājas siltumapgādes modernizēšanā un saražotās siltumenerģijas konkurētspējas palielināšanā. Katlumāja ir vēl viens siltuma ražošanas avots, kas uzņēmumam ļauj pakāpeniski palielināt "zaļās" enerģijas īpatsvaru ražošanā un samazināt importētās dabas gāzes ietekmi uz apkures tarifu. Turklāt jaunā katlumāja ļaus efektīvāk plānot visu siltuma ražošanas avotu noslodzi, apkopi, kurināmā iegādi u.tml.

Nupat uzbūvētā katlumāja ir ceturtais un pēdējais investīciju projekts, ko "Liepājas enerģija" īsteno saskaņā ar tā investīciju plānu. Jau agrāk ir rekonstruēta Tukuma ielas katlumāja, visā pilsētā rekonstruēti maģistrālie siltumtīkli, un pirms gada uzbūvēta un iedarbināta biokoģenerācijas stacija Kaiju ielā.

Biomasas katlumājas būvniecības kopējās izmaksas bija 7 392 792 lati.

Būvdarbus veica AS "UPB", kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, piesaistot vienu no lielākajiem ar biomasu darbināmu iekārtu ražotājiem pasaulē - Austrijas kompāniju "Polytechnik".

Anatolijs Suškovs, SIA "Liepājas enerģija" valdes priekšsēdētājs:

"Biomasas katlumāja ir kārtējais, ekonomiski pamatotais projekts, kas ir vērsts uz uzņēmuma efektīvu darbību ilgtermiņā un apliecina, ka mūsdienīga centralizēta siltumapgāde ir prognozējams, perspektīvs un konkurētspējīgs pakalpojums."

Āris Žīgurs, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs:

"Enerģētiķi nav orientēti uz ātriem panākumiem, uz vienas dienas uzvarām. Mums ir jādomā perspektīvā un jāspēj pieņemt tādi lēmumi, kas dos rezultātu arī pēc gada, pieciem un desmit. Šādi lēmumi ir ļoti sarežģīti, bieži vien - izmisīgi kompromisi, kur jābalansē starp cenu un kvalitāti, tūlītēju labumu un ilgtermiņa drošu risinājumu. Tādēļ esmu pateicīgs, ka mums uzņēmumā "Liepājas enerģija" ir gudri partneri, kas domā par nozares ilgtspējību. Tas ir ieguvums mūsu klientiem!"

Uldis Sesks, Liepājas domes priekšsēdētājs:

"Realizējot biomasas katlumājas attīstības projektus un pārejot uz šķeldas kurināmo, uzņēmumam "Liepājas enerģija" ir izdevies stabili ierindot Liepāju to pilsētu vidū, kurās ir zemākie siltumenerģijas tarifi. Savulaik mantojumā saņemtā siltumapgādes sistēma Liepājā bija viena no nekvalitatīvākajām un neefektīvākajām Latvijā, taču salīdzinoši īsā laikā situāciju izdevies mainīt, un pēdējo trīs gadu laikā apkures tarifs iedzīvotājiem samazināts jau četras reizes, dodot iespēju iedzīvotājiem maksāt par 22 procentiem mazāk."

Uldis Pīlēns, AS "UPB" valdes priekšsēdētājs:


"Vēlos pateikt paldies visiem iesaistītajiem, kas strādāja ar mums kopā pie šo nozīmīgo UPB atslēgas projektu realizēšanas. 1. kārtā 11 mēnešos- biomasas koģenerācijas stacija, 2.kārtā 12 mēnešos- 30 MW katlu māja, termiņos ieskaitot projektēšanu, būvniecību, augsta līmeņa biomasas tehnoloģiju piegādi, uzstādīšanu, ieregulēšanu un palaišanu. Mūsuprāt, tas ir labs rezultāts Latvijas energo importa atkarības mazināšanai un Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas apliecināšanai plašā ģeogrāfijā."


Pievieno komentāru

Liepājā