Desmitās klases būs visās Liepājas vidusskolās

Jaunajā mācību gadā desmitās klases būs visās Liepājas vidusskolās, jo saskaņā ar pašvaldības izdoto rīkojumu līdz 28. jūnijam visu desmit vispārizglītojošo skolu desmitajās klasēs reģistrēti vismaz 25 skolēni, kā tas noteikts pašvaldības nolikumā "Par izglītojamo skaitu Liepājas pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādēs", informē  Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Līdz 28. jūnijam Liepājas vispārizglītojošo skolu 10. klasēs bija pieteikti pavisam 393 skolēni. Visvairāk skolēnu 10. klasēs pagaidām pieteikušies Liepājas Valsts 1. Ģimnāzijā (70), Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā (50), Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā (50), Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā (48), Liepājas pilsētas 12. vidusskolā (35), J. Čakstes 10. vidusskolā.

Skolēnu uzņemšana 1. un 10. klasēs, kā arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. klasē vēl turpinās. Paralēlklases, to skaitu, kā arī skolēnu apjomu katrā klasē nosaka pašas skolas, saskaņojot to ar skolas padomi, vecākiem.

Pēdējos gados Liepājai ir izdevies piesaistīt arvien vairāk skolēnu no citām pašvaldībām - 2012./13. mācību gadā Liepājā mācījās 642 bērni no apkārtējiem novadiem, kas ir aptuveni vienas vidusskolas apjomā.

Reģiona skolēniem tiek piedāvātas arī dienesta viesnīcas iespējas Liepājas internātpamatskolā, kur uzturēšanās izmaksas par gultas vietu mēnesī ir Ls 15.

No jaunā mācību gada pašvaldība arī piešķirs pabalstus 20 latu apmērā mācību līdzekļu iegādei viesiem pirmklasniekiem, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

2012./13. mācību gadā skolas gaitas Liepājā sāka 866 pirmklasnieki, kas ir par 50 bērniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas bija lielākais pirmklasnieku skaits pēdējo piecu gadu laikā. 

Mācības vispārizglītojošo skolu 10. klasēs sāka 561 skolēns, kas bija par aptuveni 100 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā gadā.


Pievieno komentāru

Liepājā