Debates beigušās, jāgaida spriedums 97

1. oktobrī tiks pasludināts pirmās instances spriedums civillietā “Andris Kalns pret Onkoloģijas klīniku” par nepamatotu uzteikumu un vidējās izpeļņas piedziņu. Aizvadītajā piektdienā tika uzklausīti liecinieki un notika debates.

Rupjie vārdi neizskan
“Es neiejaucos slimnīcas intrigās, jo biju tikai māsa, taču redzēju, ka pret Kalnu izturas pazemojoši,” liecināja Indra Nārķe, kura tagad strādā Kuldīgas slimnīcā. Piemēram, māsas nedrīkstēja slimniekiem dot narkotiskās zāles, ja ordinējis bija dakteris Kalns.
Grobiņniece, kuras vīrs tagad jau miris, liecināja, ka klīnikas vadītāja Anna Krilova atteikusi ārstēšanu. “Mums bija Rīgas onkologu atzinums, ka ārstēšana jāsaņem Liepājā, jo šeit esot mazākas rindas.”

Kad atteikta palīdzība, sazinājušies ar ārstu Rīgā, kurš arī “bija šokā”. Liepājas konsīlijs uzrunāts vēlreiz. “Prasījām, ko mums darīt, viņš jau vairs nevar ieēst, nomirs no bada. Krilova tā arī pateica – labāk, lai viņš nomirst bada nāvē, nevis, kamēr mēs sniedzam palīdzību.”

Deniss Doroņins liecināja par A. Krilovas rupju attieksmi, atsakot staru terapiju viņam kā neonkoloģiskam pacientam.
Atbildētāja pārstāve Gunta Gulbe, kad liecinieces atstāja tiesas zāli, norādīja, ka I. Nārķe savulaik saņēmusi uzteikumu par virkni pārkāpumu, lai arī beigās darba attiecības pārtrauktas pēc savstarpējas vienošanās, savukārt abi pārējie liecinieki vērsušies ar sūdzībām Veselības inspekcijā, kas nekādus pārkāpumus klīnikas darbā nav atklājuši. Turklāt Rīgas konsīlijs atzinumā norādījis “saņemt ārstēšanos pēc dzīvesvietas”.

“Tas nozīmē ģimenes ārstu dakteri Dejus, kur pacients līdz šim nav vērsies,” norādīja G. Gulbe. Savukārt staru terapija neonkoloģiskiem slimniekiem 2007. gadā vairs neesot bijusi klīnikas maksas pakalpojumu sarakstā. Debatēs G. Gulbe vēlāk norādīja, ka liecinieku teiktais nav pierādījis A. Krilovas it kā lietotos rupjos vārdus, kurus A. Kalns viņai piedēvē savos iesniegumos slimnīcas vadītājam.

Norāda uz nevienlīdzīgu attieksmi
Atbildētājs kā liecinieci bija pieaicinājis tagadējo klīnikas radiologa asistenti Solvitu Naidenko, kura apliecināja, ka darba vide staru terapijā nebija sakārtota un A. Kalns nav reaģējis uz viņas priekšlikumiem. Sevišķi traucējoši bijuši pacienti un tuvinieki, kuri devās cauri pults telpai, lai tiktos ar A. Kalnu, kamēr viņai pie pults bija jāveic manipulācijas. Uz aizrādījumu, ka A. Kalnam citur nav kabineta, lai varētu pieņemt pacientus, G. Gulbe atgādināja, ka visi ārsti var izmantot ārstu istabu, kur vietas ir visiem, un A. Kalnam klīnikā nav privātprakse.

“Gribēju parādīt, ka šajā iestādē nav kārtība ar dokumentiem un nav vienlīdzīgas attieksmes,” atzina A. Kalns. Viņš lūdza tiesu pieprasīt virkni dokumentu no iestādes arhīva, jau iepriekš pasakot – tādus neizsniegs, jo ir notikusi dokumentu iznīcināšana. Tiesnesis Arnis Lapiņš lūgumu noraidīja: “Cik saprotu, par to būs cits strīds.”

Katrs paliek pie sava
Debatēs A. Kalna advokāte Irēna Kibelko norādīja uz virkni Darba likuma pārkāpumu, kas izdarīti, noformējot uzteikumu, tas vien jau esot par pamatu to neatzīt par spēkā esošu. Attieksme pret A. Kalnu bijusi tendencioza, piemēram, no Radiologu asociācijas atzinuma paņemts punkts, ka jāpiedalās konsīlijā, un izmantots uzteikuma pamatojumā, taču citi punkti ignorēti. “Ir teikts – nav darba apstākļi, nav noorganizēts darbs, jāsakārto darba apraksts atbilstoši likumdošanai.

Tad vispirms sakārtojiet aprakstu un tikai tad pārmetiet, ka tas tiek pārkāpts!” advokāte debatēs vairākkārt bija emocionāla. Uzteikumā A. Kalnam viens no iemesliem ir ārsta ētikas pārkāpums, taču I. Kibelko secina: “No lietas materiāliem redzams, ka ārsta ētiku pārkāpj Anna Krilova.” Apliecinājums mobingam no kolēģu puses esot arī “Kursas Laikā” publicētā vēstule.

G. Gulbe uzstāja, ka darbs uzteikts pamatoti – ārsts regulāri ignorējis iekšējo kārtību, nav veicis atbilstošus ierakstus medicīniskajā dokumentācijā, nav apmeklējis konsīlijus un pārkāpis ārsta ētiku.

Pievieno komentāru

Komentāri 97

Flopytoolild

You'll discover 2 kinds of on the internet retailers; many of the internet websites is going to be selling garments at retail store costs. They may include stocks and shares involving clothing coming from unique trademarks and the brochures usually are current regularly to share with clients concerning the fresh arrivals of their stocks and shares. You can find a few internet websites which have been promoting branded garments things as well, in addition to his or her price ranges are often lower than the prices you happen to be recharged inside stores, since you can find not any cost expenditures that the firms must focus on whenever selling his or her products online. http://www.ourschoolface.com/index.php?do=/blog/3353/introduction-to-michael-zimmerman-hedge-fund/ To-date, the actual hedge pay for business may be able in most state jurisdictions to avoid annoyance authorities meddling. The particular latest walls street started personal thaw along provides proven that even a home regulated market is just not defense. It seems big organization rights acquire priority more than buyer proper rights. Thus several regulations could possibly be up forthcoming. Over time, the particular hedge deposit marketplace may be able to stay away from rules by supplying it is goods only to this Certified Individual. There is a tight decided solution according to money build up. The actual idea becoming should you had been clever adequate to accumulate prosperity, then you definitely are intelligent adequate to recognise this superior purchases staying suggested.

pirms 8 gadiem, 2013.06.09 15:55

Sattdaurb

hair loss news

nizoral hair loss before after

pirms 8 gadiem, 2013.06.07 01:03

sxxwrfwm

Erst in den 1940er Jahren setzte sich die heute ist die richtige? kaffeevollautomat ersatzteile kaffeemaschine senseo tassimo kaffeemaschine http://kaffeemaschinetest1.eu

pirms 8 gadiem, 2013.01.24 03:58

ārprāts

Žēl, ka visu to lasu pēc tik daudz gadiem...... bet tas, ka Gulbe pārdevusi dvēseli velnam un melo vienā melošanā, kā arī Dr.Krilova ar savu attieksmi der tikai "akmens" ārstēšanai -viņai laiks pensijā.... kas pie mums notiek?

pirms 8 gadiem, 2012.06.18 11:27

Liepājā