Darbu uzsāk Liepājas Universitātes 17. Studentu padome

9. aprīlī Liepājas Universitātē (LiepU) norisinājās LiepU Studentu padomes (SP) vēlēšanas, kurās par LiepU 17. Studentu padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta studiju programmas Kultūras vadība 2. kursa studente Liene Štāle.

"Jāsaliedē komanda un tad jāseko līdzi, lai tiek padarīti iecerētie darbi un jāizveido nākamā studiju semestra pasākumu un aktivitāšu plāns," tā sava darba prioritātes skaidro Liene Štāle.

Studiju programmas "Komunikāciju vadība" 1. kursa studente Agate Gārde guva biedru uzticību un tika ievēlēta par priekšsēdētājas vietnieci. Agate savā darbībā vēlas aktivizēt kursu vecāko iesaisti LiepU procesos un realizēt lielāku Studentu padomes atvērtību studentiem. Abas līderes virzienu vadītājus aicināja vienoties kopīgam darbam, kura moto ir: "Tas, kurš cīnās – var zaudēt. Tas kurš necīnās – jau ir zaudējis!".

Vēlēšanās uz 11 virzienu vadītāju amatiem kandidēja studentu ievēlētās partijas "Mozaika" dalībnieki.

Vēlēšanu rezultātā jauno 17. Studentu padomes sastāvu veidos: Valdes sekretāre –  studiju programmas "Sporta un deju skolotājs" 1. kursa studente Egita Barovska, Akadēmiskā virziena vadītāja – studiju programmas "Skolotājs" 1. kursa studente Dārta Uzulēna, Sociālā virziena vadītāja – studiju programmas "Skolotājs" 2. kursa studente Sanita Mumgaude, Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja – studiju programmas Kultūras vadība  1. kursa studente Simona Puiga, Kultūras virziena vadītāja – studiju programmas "Komunikāciju vadība" 1. kursa studente Oļesja Kordejonoka, Vides virziena vadītāja – studiju programmas "Matemātika" 2. kursa studente Madara Freimane, Ārējo sakaru vadītāja – studiju programmas "Komunikāciju vadība" 3. kursa studente Andra Jurgelāne, Tehniskā virziena vadītājs – studiju programmas "Jauno mediju mākslas" 1. kursa students Pēteris Gertners, Sporta virziena vadītājs – studiju programmas "Sporta un deju skolotājs" 3. kursa students Aivis Karzons, Finansu virziena vadītāja – studiju programmas "Biznesa un organizāciju vadības" 2. kursa studente Antra Priediena.

Liepājas Universitātes Studentu padome ir uz vienu gadu vēlēta neatkarīga biedrība studējošo tiesību un interešu pārstāvībai Liepājas Universitātē. Organizē dažādus izklaidējošus un izglītojošus pasākumus, kā arī sniedz sociālo atbalstu LiepU studentiem. Studentu padomes biedri un aktīvisti ir tie, kuri pārstāv studentu viedokli dažādās LiepU lēmējinstitūcijās.

LiepU SP Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja
Simona Puiga

Pievieno komentāru

Liepājā