Darbu sāks Liepājas pilsētas jaunās attīstības programmas izstrādes darba grupas

Lai apzinātu esošos Liepājas izaicinājumus, radītu priekšlikumus nozaru attīstībai un izveidotu konkrētu pilsētas attīstības darbības plānu, šodien kopā sanāks pirmās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes tematiskās darba grupas "Izglītība" pārstāvji, aģentūru LETA informēja pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Ir izveidotas 12 tematiskās darba grupas, kurās iesaistīs attiecīgo jomu speciālistus - pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbiniekus, vadītājus, nevalstiskā sektora, organizāciju, uzņēmumu pārstāvjus.

Darba grupu, kas veltīta izglītības tēmai, vadīs Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, kultūrai veltīo darba grupo vadīs Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens. Par Veselības aprūpes darba grupu atbildēs Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības nodaļas vadītāja Elīna Tolmačova. Sporta darba grupas priekšlikumu izstrādi vadīs Sporta pārvaldes vadītājs Elans Strazdiņš.

Sociālās aizsardzības darba grupas līdere būs Sociālā dienesta vadītāja Linda Krasovska, mobilitātes jautājumi tiks diskutēti Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieka Didža Jēriņa vadībā, par drošības darba grupas vadību būs atbildīgs Pašvaldības policijas vadītājs Uldis Novickis.

Par ekonomikas darba grupu būs atbildīgs Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols, par jaunatnes politiku - Jauniešu mājas vadītāja Ance Medne - Strazda.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides daļas vadītāja Dace Liepniece koordinēs vides jautājumu darba grupu, par pārvaldību un digitalizāciju atbildīga būs Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora padomniece Antra Brūna, savukārt par teritoriālo sadarbību - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece Aiga Kļaveniece.

Lazdāne stāstīja, ka tiks organizētas vairākas darba grupu tikšanās klātienē un grupu darba efektivitātes uzlabošanai plānots piemērot "prāta vētras" metodi - katra darba grupa klātienē diskutēs un analizēs konkrēto nozari, lai sniegtu pēc iespējas noderīgākus priekšlikumus nozares attīstībai.

Darba grupu tikšanās notiks bijušajās Liepājas tūrisma biroja telpās Rožu laukumā 5/6.

Ikviens ir aicināts līdzdarboties Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē un iesniegt priekšlikumus, izteikt viedokli un komentārus, sūtot tos uz e - pasta adresi "attistiba@liepaja.lv", vai arī iesniedzot rakstveidā Apmeklētāju pieņemšanas centrā - Rožu ielā 6, Liepājā. Tāpat plānots, ka reizi nedēļā ikviens interesents varēs klātienē satikties ar Attīstības pārvaldes speciālistiem un uzzināt nepieciešamo informāciju un sniegt savus priekšlikumus.

Atbildīgā par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanu ir Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde.

Šī attīstības programma ir vietēja līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas saistīts ar Liepājas pilsētas ilgtermiņa plānošanas dokumentiem - pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un pilsētas teritorijas plānojumu.

Konkrētais plānošanas dokuments sastāv no pašreizējās situācijas analīzes, galvenās, stratēģiskās daļas un pielikumiem, kas ir neatņemamas programmas daļas. Pielikumos izvērstākā veidā ir atspoguļotas rīcības, atbildīgie, kā arī konkrēti plānotie investīciju projekti.

Rīcību plāns dažādām pašvaldības institūcijām kalpo par pamatu ikgadējo darbības plānu izstrādei, budžeta veidošanai un citu investīciju piesaistei, lai īstenotu pilsētas attīstības mērķus. Attīstības programmas ieviešanā līdzdarbojas visas pašvaldības institūcijas.

Pievieno komentāru

Liepājā