Darbinieku un brīvprātīgo kapacitātes celšana sekmējusi pakalpojumu pieejamību

31. oktobrī Liepājas Neredzīgo biedrībā noslēgsies Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei”. Projektam tika izvirzīts konkrēts mērķis, proti, celt Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieku un brīvprātīgo kapacitāti kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai un starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanai, lai paaugstinātu cilvēku ar invaliditāti iesaisti savas dzīves kvalitātes celšanā, portālu "Rekurzeme" informē Liepājas Neredzīgo biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Lazdeniece.

Projekta laikā veiktās aktivitātes ir cēlušas darbinieku un brīvprātīgo kapacitāti, jo:
⦁    Pateicoties pieredzes apmaiņas braucienam uz fonda “Zilais krusts” piederošo Trušu karalisti, 20 darbinieki un 30 brīvprātīgie iepazinuši dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus grūtībās nonākušiem cilvēkiem un ieguvuši idejas biedrības darbības pilnveidošanai brīvprātīgā darba organizēšanā un pakalpojumu attīstīšanai. Piemēram, Baskāju takas apmeklējuma laikā radās ideja papildināt biedrības sociālās rehabilitācijas un izziņas centra “Dvēseles veldzes dārza” Baso pēdu taku ar dažādiem lielizmēra dzīvnieku objektiem, kuri gatavoti no dabīgiem materiāliem, ir iztaustāmi un izzinoši gan neredzīgajiem, gan ikvienam citam centra apmeklētājam.

⦁    Divu dienu seminārā “Sociālais un izglītojošais darbs ar pieaugušajiem un senioriem” iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas attīstījušas biedrības darbinieku un brīvprātīgo kompetences darbā ar pieaugušajiem, ietverot tajā sociālā un izglītojošā darba specifiku, kā arī stiprinājušas iekšējo sadarbību un savstarpējo komunikāciju kolektīvā, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus pieaugušajiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti.

⦁    Pateicoties semināram “Emocionālā kompetence saskarsmē ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” 29 Liepājas Universitātes studenti, topošie sociālie darbinieki, pilnveidojuši savu izpratni par cilvēku ar invaliditāti emocionālajām, fiziskajām un sociālajām vajadzībām, un kompetences saskarsmē un darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti.
Īstenotas aktivitātes cilvēku ar invaliditāti plašākai informēšanai par biedrības piedāvātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, nodarbībām un citām aktivitātēm, lai veicinātu viņu iesaisti:

⦁    Jauna biedrības bukleta izstrāde veicinājusi cilvēku ar invaliditāti un senioru ar funkcionāliem traucējumiem informētību par Liepājas Neredzīgo biedrību, sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, dažādām aktivitātēm un nodarbībām. Lai popularizētu šos pakalpojumus, bukleti tiek piedāvāti biedriem, semināru un pasākumu dalībniekiem, citu organizāciju pārstāvjiem, viesiem un citiem interesentiem latviešu, krievu un angļu valodā.

⦁    Plašākas sabiedrības informēšanai par sociālās rehabilitācijas un izziņas centra “Dvēseles veldzes dārzs” teritoriju, tajā sniegtajiem pakalpojumiem un dažāda veida aktivitātēm lauku vidē, tika izveidots video treileris. Ar video treilera publicēšanu sociālajos medijos arvien vairāk cilvēki ar invaliditāti, seniori ar funkcionāla rakstura traucējumiem, viņu atbalsta personas un visi citi interesenti tiek motivēti iesaistīties rehabilitācijas centra aktivitātēs. Lai sasniegtu plašāku auditoriju, video materiāls veidots ar ierunātu tekstu un subtitriem, lai būtu pieejams cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem.

⦁    Piesaistot tūrisma jomas speciālisti, "Dvēseles veldzes dārzam" tika izstrādāts vienots vides apskates objektu maršruts un stāstījums par centra darbību un tur skatāmajiem objektiem, lai jebkurš centra apmeklētājs (biedrības biedri, viņu atbalsta personas, skolēni, studenti, ekskursanti u.c.) to varētu pilnvērtīgi iepazīt. Stāstījuma bagātināšanai 5 biedrības esošie darbinieki ieguva gidu prasmes, lai ilgtermiņā varētu uzņemt un iepazīstināt ar centra darbību gan cilvēkus ar invaliditāti, gan citas ekskursantu grupas. Lai sniegtu iespējas mazaizsargātām sabiedrības grupām iepazīt “Dvēseles veldzes dārzu” un pilnveidotu gidu prasmes, tika organizētas ekskursijas cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem ar funkcionāliem traucējumiem no apkārtējiem Kurzemes novadiem. Līdz ar to, kopā visā projekta laikā notikušas 9 ekskursijas un piedāvājumu apmeklēt “Dvēseles veldzes dārzu”, Ziemupē izmantojuši 80 cilvēki plānoto 40 cilvēku vietā.

⦁    Projekts noslēdzās ar projekta rezultātu prezentāciju biedrības biedriem, brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem Starptautiskās Baltā spieķa dienas svinībās, kuras šogad pulcēšanās ierobežojumu dēļ tika sadalītas 2 daļās. Š.g. 2.oktobrī sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā “Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē un 15. oktobrī Liepājas Neredzīgo biedrībā, lai sagādātu svētku sajūtu un gandarījumu par paveikto pēdējā gada laikā. Uz abiem pasākumiem kopumā tika uzaicināti vidēji 300 viesu, taču tos apmeklēja mazliet mazāk kā 200 cilvēku. Pasākumu laikā ikviens no klātesošajiem, ar prezentācijas un stāstījuma palīdzību, tika informēts par realizētā projekta finansētājiem, mērķiem, aktivitātēm, uzdevumiem un rezultātiem.

Darbinieku un brīvprātīgo kapacitātes celšana (jaunu zināšanu, prasmju apguve, pieredzes apmaiņa), sabiedrības izglītošana un informācijas pieejamības veicināšana cilvēkiem ar invaliditāti, viņu atbalsta personām, pakalpojumu sniedzējiem, NVO un masu medijiem ir īstenojusi projekta mērķi. Rezultātā ir veicināta cilvēku ar invaliditāti pieejamība kvalitatīviem pakalpojumiem, līdzdalība savas dzīves kvalitātes celšanā un integrācija sabiedrībā.


Pievieno komentāru

Liepājā