Cenšas sabalansēt intereses un iespējas

“Dabas aizsardzības plāna izstrāde radīs loģisku ezera teritorijas aizsardzības režīmu zonējumu. Tas ļaus plānot Eiropas prasībām atbilstošu ezera attīstību, apsaimniekošanu un aizsardzību. Lai šo plānu varētu vēl pilnveidot, nepieciešams uzklausīt iedzīvotāju viedokli,” pagājušonedēļ preses konferencē norādīja vides ministrs Raimonds Vējonis.

Liepājas ezera Dabas aizsardzības plāna izstrādātāji turpina iekļaut dokumentā saņemtos priekšlikumus. Plašākai sabiedrībai plāna pirmā versija būs pieejama no 22. februāra līdz marta vidum.

Arī otaņķniekiem ir priekšlikumi
Otaņķu pašvaldības vadītāja Anda Veidele izteica vēlmi, lai plāns apspriešanai būtu pieejams ne tikai Liepājas domē, bet arī visās ap ezeru esošajās pašvaldībās: “Esam jau aizsūtījuši savu ieteikumu, lai izmainītu plānoto stingrā lieguma zonējumu Otaņķu pagastā, atļaujot vismaz vienā vietā ierīkot laivu piestātni.” Priekšsēdētāja zināja teikt, ka viens piekrastes zemes īpašnieks jau uzsācis sava īpašuma labiekārtošanu tūrisma vajadzībām. Sabiedrības interesēs esot nepieciešams apkārt šim zemes gabalam noteikt neitrālo joslu. A. Veidele atzīst, ka pašvaldībai laba sadarbība izveidojusies ar biedrību “Liepājas ezeri”, kas var palīdzēt attīrīt Otaņķes upītes ieteku ezerā no sanestajiem kokiem. “Tas jādara katru gadu, tāpēc šāda darbība paredzama arī plānā. Citādi Reģionālā vides pārvalde prasa, lai veicam ietekmes uz vidi novērtējumu, kas izmaksā dārgi un prasa ilgu laiku.”

Varēs saņemt ES finansējumu
R. Vējonis informēja, ka otrajā pusgadā tiek plānots izveidot vēl vienu vides inspektora štata vietu, lai uzraudzītu Liepājas ezerā notiekošo. Pēc dabas aizsardzības plāna izstrādes radīšoties iespējas ezera apsaimniekošanai izmantot Eiropas struktūrfondu finansējumu. Tālivaldis Deklaus atzīmēja, ka plāna pieņemšana nodrošinās iespēju arī tīrīt ezera gultni vietās, kur tiek ievadīti pilsētas notekūdeņi.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek plānota 11. martā, kad klātienē varēs tikties dažādu interešu grupu pārstāvji.

Pievieno komentāru

Liepājā