Būvvalde aicina nodrošināt ēku jumtu attīrīšanu no sniega un lāstekām

Liepājas pilsētas Būvvalde aicina iedzīvotājus, namu īpašniekus un apsaimniekotājus savlaicīgi gādāt par ēku jumtu drošību un sniega un lāsteku novākšanu, lai neciestu cilvēki un transportlīdzekļi. Ēku īpašnieki, valdītāji un apsaimniekotāji ir atbildīgi par jumtu tīrīšanu un uzturēšanu tādā stāvokli, lai saglabātu konstrukciju nestspēju, informē Liepājas pilsētas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

„Ņemot vērā, ka Liepājā šobrīd ir izveidojusies netipiski bieza sniega sega, mainoties laika apstākļiem, var pieaugt jumta konstrukciju noturības risks, piemēram, ja strauji uznāk atkusnis,” skaidro Būvvaldes galvenais būvinženieris Jurijs Strižņovs.

Apledojumi uz ūdens novadīšanas renēm un caurulēm, kā arī pie jumta margām un sniega barjerām tikai pasliktina stāvokli. Tāpēc savlaicīgi ir jāplāno un jāveic apledojuma un sniega novākšana.

Jaunbūvju un ekspluatācijā esošo ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem nekavējoties jākonsultējas ar ēku būvprojektu autoriem vai arī citiem šās jomas speciālistiem, lai novērstu jumta konstrukciju sniega slodzes risku. Noteikti tas jādara publisko ēku (klubu, veikalu, biroju, sporta centru utml. ēkas) īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

J. Strižņovs atgādina, ka, projektējot ēkas vai būves, tās stiprības aprēķinos vienmēr ir ietverta sniega slodze. Katram Latvijas rajonam un katrai jumta konfigurācijai ir paredzētas dažādas sniega slodzes. Piekrastes teritorijā, tas ir, arī Liepājā saskaņā ar normatīviem, kuri pārsvarā balstās uz klimatisko apstākļu ilgstošiem novērojumiem, sniega slodzes paredzētas mazākas nekā citviet Latvijā.

J. Strižņovs uzskata, ka lielākais risks ir jaunbūvēm ar „plakaniem jumtiem”, kuru konstrukcijas ir darinātas no metāla kopnēm vai rāmjiem. Ja vēl šādi jumti sedz lielas platības kā lielveikalus, uz tiem var izveidoties sniega sanesumi, un konstrukcijas noturības risks ievērojami palielinās.

Tāpat bīstama situācija var veidoties uz divslīpju koka jumtiem, īpaši, ja slīpums ir mazāks par 30 – 35 grādiem.

Sniega slodze neesot tik bīstama dzelzsbetona konstrukciju plakaniem jumtiem (pārsvarā daudzstāvu dzīvojamos namos). Šādus dzelzsbetona jumtus notur dzelzsbetona paneļi.

„Taču šajās ēkās var rasties citas problēmas – apledojušā iekšējā ūdens novadīšanas sistēma veicina mitruma iekļūšanai ēkas augšējo stāvu dzīvokļos, kā arī lāsteku veidošanos uz jumta dzegām un pat parapetiem,” piebilst J. Strižņovs.

Būvvalde brīdina arī  par darba drošības tehnikas ievērošanu, veicot jumtu attīrīšanu no sniega un lāstekām.

Ikvienā gadījumā darba veicējam un pasūtītājam par to jāgādā, lai neciestu cilvēki un netiktu bojāts trešo personu transports vai cits īpašums.

Darba veicējiem jācenšas arī nesabojāt jumta segumu. Vislabāk šo darbu uzticēt uzņēmumiem vai darbiniekiem, kuriem ir nepieciešamais aprīkojums, zināšanas, pieredze, prasmes darbam augstumā.

Liepājas pilsētas pašvaldības 2012. gada 20. decembra noteikumi “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” nosaka – ēku/būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākums ir “notīrīt sniegu un ledu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, likvidēt lāstekas, nepieļaut sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju vai trešo personu īpašuma (t.sk. transportlīdzekļu) drošība, nepieciešamības gadījumā norobežot bīstamo (darba) zonu”.

Pievieno komentāru

Liepājā