BTA apdrošina SIA Lauma Fabrics īpašumu par 85,5 miljoniem eiro

Šī gada augustā AAS BTA Baltic Insurance Company noslēgusi vērienīgu darījumu, apdrošinot SIA Lauma Fabrics – nekustamo un kustamo īpašumu un citus apdrošināšanas riskus par kopējo apdrošinājuma summu 85,5 miljoni eiro, informē BTA.

BTA pieredze liecina, ka arvien vairāk uzņēmumu izvēlas kompleksus apdrošināšanas risinājumus, pasargājot uzņēmumu no iespējamiem zaudējumiem, tai skaitā negūtās peļņas, dažādu neparedzētu situāciju gadījumos. Papildus nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanai, uzņēmumi apdrošina ne tikai juridiskās personas vispārējo civiltiesisko atbildību, bet arī biznesa pārtraukšanas risku.

Noslēdzot apdrošināšanas darījumu šī gada augustā, BTA ir apdrošinājusi Latvijā un Eiropā pazīstamās mežģīņu, elastīgo adījumu un lenšu ražotāju rūpnīcas – SIA Lauma Fabrics – nekustamo īpašumu, kustamo īpašumu – iekārtas, inventāru, aprīkojumu, apgrozāmos līdzekļus – krājumus un izejvielas, kā arī uzņēmuma vispārējo civiltiesisko atbildību un saimnieciskās darbības pārtraukšanas risku ugunsgrēka un papildu risku iestāšanās gadījumā par kopējo apdrošinājuma summu 85,5 miljonu eiro apmērā. Lielāko apdrošinājuma summas daļu – 45 miljonus eiro veido nekustamā īpašuma apdrošinājuma summa. Lauma Fabrics ražotnes ēka aizņem 115 645 kvadrātmetrus. Pēc platības SIA Lauma Fabrics ir devītā lielākā rūpnīca pasaulē un, saskaņā ar Wikipedia.org datiem, pasaulē desmitā lielākā ēka.

SIA Lauma Fabrics ģenerāldirektors Edijs Egliņš: «Mūsdienās, lai veiksmīgi īstenotu biznesa stratēģijas un sasniegtu izvirzītos mērķus, ir svarīgi domāt tālredzīgi un maksimāli pasargāt biznesu no neparedzētiem gadījumiem. Ir faktori, kas var ietekmēt biznesa turpmāku attīstību, piemēram, ģeopolitiskā situācija, pret ko ne vienmēr un ne visos gadījumos ir iespējams apdrošināties. Mūsuprāt, ražošanas uzņēmumiem vitāli svarīga un nepieciešama ir ēku, iekārtu, apgrozāmo līdzekļu apdrošināšana, kā arī biznesa pārtraukšanas riska apdrošināšana, kas ļauj pasargāt uzņēmumu no negūtās peļņas gadījumā, ja konkrētu risku rezultātā uzņēmums būs spiests pārtraukt saimniecisko darbību. Esam novērtējuši apdrošināšanas nozīmi, ne tikai apdrošinot ēkas, iekārtas un transportu, bet arī mūsu darbinieki ir pateicīgi par viņiem nodrošināto BTA veselības apdrošināšanas pakalpojumu. Ik gadu dažādu veidu apdrošināšanai novirzām vairāk nekā 120 000 eiro, un esam pārliecināti, ka šis ieguldījums ir viena no drošības garantijām uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī svarīgs aspekts darbinieku lojalitātes un motivācijas veicināšanai.»
 


Pievieno komentāru

Liepājā