Biznesa un organizāciju vadības studenti papildina zināšanas pie vieslektora no Nīderlandes

No 30. novembra līdz 3. decembrim Liepājas Universitātē (LiepU) viesojas un lekcijas pilna un nepilna laika studiju programmas „Biznesa un organizāciju vadība” studentiem lasa vieslektors Frans de Jongs no Nīderlandes, informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga.

Frans de Jongs lekcijas lasīs studiju kursos „Ievads loģistikā” un „Transporta menedžments un sistēmas”.

Šajā studiju gadā vieslektors LiepU viesojas jau otro reizi. Studenti šo tikšanos gaida ar nepacietību, jo uzskata, ka lektors prot ieinteresēt docētajos studiju kursos un ir savas jomas profesionālis. Lekcijas notiek angļu valodā.

Janvārī studenti kārtos Liepājas Universitātes un NHTV Bredas Lietišķo zinātņu universitātes kopīgi sagatavoto eksāmenu.

Liepājas Universitāte ir noslēgusi sadarbības līgumu ar NHTV Bredas Lietišķo zinātņu universitāti, kas nozīmē, ka studenti, kuri sekmīgi nokārtojuši 1. kursu Liepājas Universitātē, turpina studijas Loģistikā Bredā, Nīderlandē. Sadarbības līguma īstenošanu atbalsta Liepājas pilsētas dome.

Pašlaik NHTV Bredas Lietišķo zinātņu universitātē 2. un 3. kursā studē 6 LiepU studenti.

Pievieno komentāru

Liepājā