Bērnu mākslas skola uz bezmaksas nodarbībām aicinās 7.–9. klašu skolēnus

Septembrī uz bezmaksas nodarbībām Liepājas Bērnu mākslas skola aicinās 7.-9. klašu skolēnus, informē mākslas skolas pārstāve Ilze Elizabete Rassa.

Liepājas mākslas vidusskola sadarbībā ar Vaiņodes internātpamatskolu, Liepājas internātpamatskolu, Liepājas Tūrisma un tekstila skolu un Vaiņodes novada domi no šāgada 1. augusta līdz 2012. gada 31. jūlijam īstenos Eiropas Sociālā fonda projektu "Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē", to simtprocentīgi finansē Eiropas Savienība.

Viena no pirmajām projekta aktivitātēm sāksies jau septembrī Liepājas Bērnu mākslas skolā, kur uz bezmaksas nodarbībām tiek aicināti 7.-9. klašu skolēni. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt talantīgus jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm.

Liepājas Bērnu mākslas skolā pagarinātā dienas grupa tiks organizēta divās grupās. 7. un 8. klašu skolēni, pavisam 12, apgūs mācību programmas "Multimediju dizains" pamatus. Jauniešiem būs pieejamas konsultācijas svarīgākajos mācību priekšmetos, kā arī iespēja tikties ar kādu no projekta atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu, medicīnas darbinieku, fizioterapeitu vai narkologu). Nodarbības pagarinātajā dienas grupā jauniešiem būs piecas reizes nedēļā trīs stundas, Tiem jauniešiem, kuriem stundas būs beigušās ātrāk, būs iespēja vēl papildus izmantot multimediju apmācību klases datorus mājasdarbu sagatavošanai.

9. klašu skolēniem nodarbības pagarinātajā dienas grupā būs līdzīgas, tikai ar nelielu atšķirību – viņi tiks sagatavoti iestājai Liepājas mākslas vidusskolā, kā arī 9. klases eksāmenu sekmīgākai nokārtošanai, skaidro I. Rassa. Tie jaunieši, kuri šī mācību gada laikā būs zaudējuši interesi par mākslas nozari, tiks aicināti iepazīties ar Liepājas Tūrisma un tekstila skolu.

Projekts jauniešiem bez maksas nodrošina arī ekskursiju, ieejas biļetes uz teātra izrādi, mākslas galeriju vai muzeju, iespēju pretendēt uz apmaksātu izbraukuma vasaras nometni nedēļas garumā un sagatavošanos iestājai Liepājas mākslas vidusskolā.

Pieteikšanās pagarinātajām dienas grupām noritēts līdz 7. septembrim. Mācību sākums – 13. septembrī.

Iesniedzamie dokumenti: zīmēšanas un/vai informātikas skolotāja un/vai klases audzinātāja rekomendācija; skolas direktora izziņa par jaunieša atbilstību mērķa grupai; liecība par iepriekšējo mācību gadu (informatīvs raksturs).

Papildu informāciju var iegūt mākslas skolas mājaslapā www.lbms.lv, var zvanīt arī I. Rasai pa tālruni 26379177 vai projekta vadītājai Ivetai Eniņai pa tālruni 28312824.

Pievieno komentāru

Liepājā