Bērni un jaunieši aicināti izveidot svētku apsveikumus Liepājai

Turpinot iesākto tradīciju, kad Liepājas pilsētas vizuālā tēla un Ziemassvētku noskaņas radīšanā tiek iesaistīti bērni un jaunieši, arī šogad no 20. novembra līdz 6. decembrim tiek izsludināts zīmējumu konkurss ar devīzi „Liepājnieku ziemas sapnis”, informē Liepājas pilsētas Domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Zīmējumam par Ziemassvētku un Jaunā gada svinēšanu Liepājā un īpašo svētku noskaņu pilsētā jābūt veidotam krāsainā izpildījumā uz A4 formāta lapas, tas var būt izpildīts jebkurā tehnikā, izņemot datortehniku. Zīmējumā bērni aicināti rakstīt arī savu vēlējumu Liepājai un liepājniekiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.

Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam. Iesūtītie darbi tiks vērtēti četrās vecuma grupās: pirmsskolas izglītības iestāžu grupa, 1.–3. klašu grupa, 4.–6. klašu grupa, vecāko klašu grupa.

Darbus līdz 6. decembrim var iesniegt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Liepājas domē, Rožu ielā 6. Zīmējuma otrā pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, pārstāvētā skola vai bērnudārzs, klase vai grupiņa un sava vai skolotāja kontaktinformācija.

No iesniegtajiem darbiem katrā vecuma grupā tiks izvēlēti vairāki zīmējumi, kuri kā svētku apsveikumi tiks izvietoti uz vides stendiem pilsētā, kā arī tiks izveidoti kā apsveikuma kartiņas un publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Katram Liepājniekam” svētku numurā. Kā katru gadu, no konkursā iesniegtajiem darbiem tiks veidota izstāde domes vestibilā.

Šogad pirmo reizi sadarbībā ar Liepājas Reģionālās slimnīcas atbalsta fondu svētku zīmējumi tiks izmantoti iedzīvotāju veselības veicināšanas, veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības veicināšanas aktivitātēs.

Neskaidros jautājumus par konkursu lūdzam uzdot, rakstot uz e-pastu info@dome.liepaja.lv vai zvanot pa tālruni 63404743 (Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa).

Pievieno komentāru

Liepājā